Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

27/9/2021

8:30 - 16:30

Một phần khu vực CDC Thường Thới, thuộc khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

28/9/2021

8:30 - 16:30

Khu vực UB xã Thường Phước 1, thuộc ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

29/9/2021

8:30 - 16:30

Một phần khu vực ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

27/9/2021

8:30 - 15:00

Một phần khu vực ấp 6 xã Phong Mỹ

28/9/2021

8:30 - 16:00

Một phần khu vực ấp Thanh Tiến, ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ (khu vực Rạch Mương Trâu)

29/9/2021

8:30 - 16:00

Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh (khu vực khóm Cá Lóc)

30/9/2021

8:30 - 15:00

Một phần khu vực ấp 1 xã Tân Hội Trung (khu vực CDC Tân Hội Trung, Trường THCS Tân Hội Trung)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

27/9/2021

8:00 - 17:00

Đường ĐH64 từ Công viên Bình Thạnh Trung đến Cây xăng Bình Hiệp, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

28/9/2021

8:30 - 11:30

Quốc lộ 80 từ Cầu Phú Diệp đến Cửa hàng vật liệu xây dựng Huỳnh Tấn Nhã, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

28/9/2021

8:30 - 17:00

Khu vực rạch Cái Dứa, ấp Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

29/9/2021

8:30 - 17:00

Tỉnh lộ 848 từ Ủy ban xã Mỹ An Hưng B đến Cống Rạch Chùa Cạn, xã Mỹ An Hưng B, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

30/9/2021

8:30 - 17:00

Khu vực rạch Chùa Cạn, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

1/10/2021

8:30 - 17:00

Rạch An Lợi, Bà Bùng, Thủ Sự từ Đình Định Yên đến cuối rạch Thủ Sự, rạch Ba Cải, rạch Mương Đông, rạch Bảy Phú, rạch Ba Chôm thuộc xã Định Yên, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

28/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú (khu vực gần nhà Bà Tiệp)