Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

1/8/2022

8:00 - 9:00

Đường Tân Việt Hòa, tổ 19 khóm 2 phường 6, TP Cao Lãnh

1/8/2022

9:30 - 11:30

Tổ 20 khóm 2 phường 6; Tổ 1 ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

1/8/2022

14:00 - 15:30

Đường Hòa Đông (từ Thành Đội hướng cấp nước Đông Bình) xã Hòa An, TP Cao Lãnh

2/8/2022

8:00 - 11:30

Tổ 18 khóm 2 phường 6, TP Cao Lãnh

2/8/2022

14:00 - 16:30

Sở Nông nghiệp, đường 30/4, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

3/8/2022

8:00 - 12:00

Tổ 10 ấp 2, xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh; trạm bơm nước Khách Nhì, ấp 2, xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh

3/8/2022

14:00 - 16:30

Tổ 7 ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

1/8/2022

7:30 - 11:30

QL 80, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc

1/8/2022

7:30 - 17:00

Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Sa Đéc

2/8/2022

7:30 - 17:00

Đường Nguyễn Tất Thành: từ ngã 3 Ngô Gia Tự đến ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Phát, phường 1, phường An Hoà. KDC Hai Lúa, KDC Tân Thuận, KDC Bà Vân - phường An Hoà. Đường Trần Thị Nhượng: từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành đến trường tiểu học Lưu Văn Lang, phường An Hoà. Đường Nguyễn Văn Phát: từ ngã 4 Hùng Vương đến trường tiểu học Vĩnh Phước, phường 1, phường An Hoà

3/8/2022

7:30 - 10:00

Ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

2/8/2022

8:00 - 11:30

KV từ cầu Bà Khôi đến cầu ngang Bà Khôi thuộc xã Tân Bình

2/8/2022

13:30 - 17:00

KV từ cầu Ông Báo đến cầu Cây Trác thuộc xã Tân Phú Trung

3/8/2022

8:00 - 17:00

KV dọc QL80 từ trường Châu Thành 1 đến bến đò Tứ Phước thuộc xã Tân Nhuận Đông

3/8/2022

8:00 - 17:00

KV kênh Ông Sáu Nguyện thuộc xã An Phú Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

2/8/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Long Hậu; xã Tân Phước; xã Tân Thành (từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ chợ Long Thành đến rạch Gia Tân Phước), huyện Lai Vung

3/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Long Định, ấp Hòa Ninh, ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

2/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Thông Bình (khu vực từ hoa kiểng Bằng đến cây xăng Văn Vũ)

2/8/2022

10:30 - 16:00

Một phần xã Bình Phú (khu vực từ cây xăng Khoa Nguyên đến cống đôi)

3/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Tân Thành A (khu vực từ miếu Tiền Hiền đến tạp hóa Út Thơ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

1/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Quý

1/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Láng Biển

1/8/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp 5 xã Mỹ Đông

1/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Mỹ Đông

2/8/2022

8:00 - 11:00

TBA bơm Láng Biển 5, xã Mỹ Đông

2/8/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp 4 xã Mỹ Đông

2/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần CDC khóm 4, thị trấn Mỹ An

3/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần CDC khóm 4, thị trấn Mỹ An

3/8/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quý

3/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An

3/8/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

3/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

1/8/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp 1, 5, 6 xã Phương Thịnh; ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Gáo Giồng (khu vực từ chợ Phương Thịnh đến chợ Gáo Giồng và đến cầu Kinh 15)

2/8/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung

2/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (khu vực chùa Hải Huệ)

2/8/2022

9:30 - 10:30

Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (khu vực chùa Tổ)

2/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1, xã Bình Hàng Trung; ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương (khu vực Lộ Đứt)

2/8/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung (KV kinh Đình - rạch Mồ Côi)

2/8/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp 2, xã Tân Hội Trung

3/8/2022

7:00 - 7:15

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng không mất điện); Mỹ Long; một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL30 từ cầu Cái Bèo đến trường THCS Mỹ Hiệp 2)

3/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; ấp 1, 2 xã Bình Hàng Tây (khu vực từ Bưu điện Bình Hàng Trung đến đại lý bia Thảo Ngay)

3/8/2022

17:00 - 17:15

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng không mất điện); Mỹ Long; một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL30 từ cầu Cái Bèo đến trường THCS Mỹ Hiệp 2)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

1/8/2022

8:00 - 17:00

Trạm bơm điện Tân Phú

2/8/2022

8:00 - 17:00

Trạm bơm số 2 Phú Cường, trạm bơm số 3 Phú Cường, trạm bơm số 5 Phú Cường, trạm bơm số 6 Phú Cường

3/8/2022

8:00 - 17:00

Trạm bơm Sáu Nhỏ, bơm Kinh An Phong 1, bơm HTXNN Hòa Bình, bơm Sáu Sua

3/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Bình (khu vực TDC sạt lở)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

1/8/2022

8:30 - 11:30

Trạm bơm tây kênh 2/9

1/8/2022

13:30 - 16:30

Trạm bơm An Hòa 2

2/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông; Một phần ấp 1, ấp 2, ấp Phú An, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông (khu vực từ trạm 110kV An Long đến cầu An Long; khu vực từ ngã 3 An Long dọc QL 30 đến giáp ranh huyện Thanh Bình)

3/8/2022

8:30 - 11:30

Trạm bơm BĐ kênh Phú Hiệp

3/8/2022

13:30 - 16:30

Trạm bơm Phú Xuân 2