Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

4/7/2022

7:30 - 13:00

Rạch Cay Khoa, xã Tân Khánh Đông

4/7/2022

13:00 - 17:30

Rạch Cay Khoa, xã Tân Khánh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/7/2022

8:00 - 13:00

KV từ UB xã An Hiệp đến vàm Cả Trầu và ngọn ngã 4 thuộc xã An Hiệp

6/7/2022

8:00 - 17:00

KV Cồn Mới thuộc xã An Nhơn

6/7/2022

13:30 - 17:00

KV từ cầu Đường Trâu đến cầu Phản Công thuộc xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

4/7/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Tân Thành (từ cầu Cái Đôi đến quán Ao Sen Tân Thành, từ cầu mới Tân Thành đến Vàm Tắc), huyện Lai Vung. Một phần ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

4/7/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp 1, 2 xã Tân Nghĩa (khu vực từ cầu Tân Nghĩa đến bến đò Năm Vui)

4/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Tây (khu vực quán vườn Sơ Ri)

4/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Bình (khu vực ngọn bà Chợ)

4/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 4, 5, 6, 7 xã Phong Mỹ; ấp 2 xã Tân Nghĩa (khu vực từ lò gạch Tân Nghĩa đến chợ Tân Nghĩa)

4/7/2022

9:00 - 15:00

Toàn bộ khu vực TBA Đại Quang Minh

4/7/2022

16:30 - 17:00

Một phần ấp 1, 2 xã Tân Nghĩa (khu vực từ cầu Tân Nghĩa đến bến đò Năm Vui)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

4/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực gần cầu Bà Quẹo)

4/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Nhứt, xã An Phong

  

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

4/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần phường An Lạc đoạn từ ngã 3 Trà Đư dọc theo lộ dal đến CDC ngã 4 Cây Đa, TP Hồng Ngự