Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

9/1/2023

8:00 - 12:00

Một phần đường Quảng Khánh, từ tổ 5 đến tổ 19, ấp 1 xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

10/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần đường Phùng Khắc Khoan, tổ 4 đến tổ 16, ấp 1 xã Mỹ Trà, tổ 20 đến 26 khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/1/2023

8:00 - 9:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

10/1/2023

8:00 - 17:00

Toàn bộ khu vực từ hẻm Bà 9 Cô Đơn đến cuối đường Nguyễn Huệ thuộc TT Cái Tàu Hạ

10/1/2023

10:00 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Quan Ngọc Nghĩa

10/1/2023

13:30 - 15:00

Khách hàng trạm chuyên dùng NĐ Tân Xuân

10/1/2023

15:30 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Xí nghiệp đóng tàu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

9/1/2023

7:30 - 18:00

Một phần ấp Long Phú, xã Hòa Long (KV cụm dân cư Hòa Long), huyện Lai Vung

9/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Long Hưng 1, Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

10/1/2023

7:30 - 18:00

Một phần TT Lai Vung; một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương (từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành), huyện Lai Vung

10/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Thành Tấn, ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

10/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Thành A (KV từ trạm bơm Kía 6 Chiến đến cầu mương Cả Trấp)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

9/1/2023

8:00 - 10:30

Một phần khóm 2 thị trấn Mỹ An

10/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 thuộc xã Mỹ Hòa

10/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm 2 thị trấn Mỹ An

10/1/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp 3 thuộc xã Mỹ Hòa

10/1/2023

15:00 - 16:00

Một phần ấp 2 thuộc xã Mỹ Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

9/1/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Phương Trà

10/1/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp 1, 2, ấp Mỹ Đông Nhất, ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ

10/1/2023

10:30 - 13:00

Một phần ấp 1 xã Mỹ Thọ; ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ (KV từ cầu Cái Chay đến cầu Dây Trà Bông)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

9/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp K11, ấp K12 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (từ UBND xã Phú Hiệp đến Trường PTCS Phú Hiệp)

9/1/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ khu NTTS Phan Văn Phe đến trạm bơm Phú Thành B2 (trạm số 1). Trạm bơm bờ đông kênh Kháng Chiến

10/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp K12 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (từ Trường PTCS Phú Hiệp đến Trạm cấp nước K12 Phú Hiệp)

10/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường, huyện Tam Nông; Một phần ấp 4, ấp 5 xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (từ cầu Ngã 5 Hồng Kỳ đến trạm Sấy lúa Nguyễn Hải Long; từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

10/1/2023

8:00 - 16:30

Khóm Thượng 2, TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

9/1/2023

7:30 - 18:00

Rạch Bình Thạnh Trung từ Ủy ban xã Bình Thạnh Trung đến cầu Gia Vàm, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

9/1/2023

8:30 - 11:30

KV cống Củ Đính, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

9/1/2023

8:30 - 17:00

KV rạch Bà Năm, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

9/1/2023

13:30 - 17:00

KV đình Bình Thạnh Trung, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

10/1/2023

7:30 - 18:00

Quốc lộ 80 từ bến đò 13 đến cống số 1 thuộc xã Bình Thành, Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu, huyện Lai Vung

10/1/2023

8:30 - 11:30

KV cầu Ngã Cái, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

10/1/2023

8:30 - 17:00

KV cống Tư Khưu, xã Vĩnh Thạnh và xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

10/1/2023

13:30 - 17:00

KV cầu Thầy Lâm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò