Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

9/8/2022

8:00 - 12:00

Khu vực Anh Rắt Khém Trẹt, khu vực Bảy Sờn, ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh

9/8/2022

14:00 - 17:00

Tổ 7 ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

9/8/2022

14:00 - 17:00

Đường Mương Khai (từ trường THCS Nguyễn Tú hướng Đình Mỹ Thạnh), xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

8/8/2022

7:30 - 12:00

Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải từ cửa hàng xe máy Thanh Nhã đến UBND thành phố) phường 1

8/8/2022

9:00 - 17:30

Đường ĐT 484 xã Tân Khánh Đông

8/8/2022

13:30 - 17:00

Trạm nước đá ông Lập

9/8/2022

7:30 - 17:30

Đường Nguyễn Sinh Sắc phía trái từ trạm biến điện đến Bich Chi

10/8/2022

7:30 - 12:00

Khu nhà ở xã hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2022

8:00 - 17:00

KV từ cầu Cây Sộp đến cuối ngọn Cây Sộp thuộc xã An Khánh

9/8/2022

8:00 - 17:00

KV từ cầu Xóm Cưởi đến cuối ngọn ngã 3 Xẻo Lá thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ, xã Phú Hựu

10/8/2022

8:00 - 11:30

KV ngọn Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu

10/8/2022

13:30 - 17:00

KV từ cầu Hộ Bối đến cầu Ngang Hộ Bối thuộc xã An Phú Thuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

10/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước (khu vực dọc kênh Phước Xuyên từ bến đò Giồng Nhỏ đến cầu Cả Trấp)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

8/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp 5 xã Mỹ Hòa; Một phần ấp 5 xã Thạnh Lợi, Cty Lâm Ngọc

8/8/2022

9:00 - 11:30

TBA bơm Hưng Thạnh 2, xã Hưng Thạnh

8/8/2022

13:30 - 15:00

Toàn bộ khu vực CDC Phước Xuyên thuộc ấp 4, ấp 5 xã Thạnh Lợi. TBA bơm Hưng Thạnh 3, xã Hưng Thạnh

8/8/2022

15:00 - 16:30

Toàn bộ khu vực CDC Phước Xuyên thuộc ấp 4, ấp 5 xã Thạnh Lợi; Một phần ấp 1 xã Hưng Thạnh

9/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 3 xã Tân Kiều; Một phần ấp 2A xã Hưng Thạnh

9/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp 1 xã Hưng Thạnh

9/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần khóm 3 TT Mỹ An; Một phần ấp 2A xã Hưng Thạnh

9/8/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp 2B xã Hưng Thạnh; Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

10/8/2022

8:00 - 11:00

Toàn bộ CDC xã Mỹ An

10/8/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ CDC xã Mỹ An; một phần ấp Mỹ Thị A, Mỹ Phú A, xã Mỹ An; Ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

8/8/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Bình

8/8/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp 2, 6 xã Tân Hội Trung (khu vực kinh K6 - kinh Tây)

8/8/2022

9:30 - 10:30

Một phần ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ

8/8/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội (khu vực Bà Két)

8/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp 1 xã Bình Hàng Trung (KV trường Nguyễn Văn Khải)

8/8/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ Long

9/8/2022

7:00 - 7:15

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng, Bình Mỹ A không mất điện); Mỹ Long; một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL 30 từ cầu Cái Bèo đến Trường THCS Mỹ Hiệp 2)

9/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng, Bình Mỹ A không mất điện, khu vực mất điện từ đại lý bia Thảo Ngay đến quán vườn Sơ Ri)

9/8/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 2 xã Phương Trà (khu vực Lung Mây)

9/8/2022

9:30 - 10:30

Một phần ấp 4 xã Ba Sao (khu vực Trường tiểu học Ba Sao)

9/8/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp 1, 2 xã Phong Mỹ

9/8/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh

9/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội

9/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp 2, 4 xã Gáo Giồng

9/8/2022

15:30 - 16:30

Một phần khu vực ấp 1 xã Gáo Giồng

9/8/2022

17:00 - 17:15

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng, Bình Mỹ A không mất điện); Mỹ Long; một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL 30 từ cầu Cái Bèo đến Trường THCS Mỹ Hiệp 2)

10/8/2022

8:00 - 9:00

Một phần khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ (khu vực Ngã Bát)

10/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1, ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ

10/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ (đường Thiên Hộ Dương)

10/8/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp 2, 3 xã Phong Mỹ (khu vực cầu Trâu Trắng)

10/8/2022

9:30 - 10:30

Một phần ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương; ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội

10/8/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội (khu vực chùa Hưng Thuyền)

10/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Tân Hội Trung

10/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp 1 xã Bình Hàng Trung

10/8/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

9/8/2022

8:00 - 12:00

Khu vực rạch Tân An, Nhà máy Đỗ Gia Phát, Hưng Thịnh và Tân Phát 4 xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

8/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

8/8/2022

8:30 - 11:30

Trạm bơm bờ đông kênh Lung Bông

8/8/2022

13:30 - 16:30

Trạm bơm Hòa Bình 2

9/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp; Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Tam Nông (khu vực từ CDC Phú Xuân (hướng về ấp Phú Nông) đến ranh giới xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

10/8/2022

5:30 - 6:00

Một phần ấp 1 xã An Hòa; Một phần ấp K10 xã Phú Hiệp; Toàn bộ xã Phú Thành B; một phần ấp Long Phú A, ấp Tân Dinh, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (khu vực từ cầu Trung Tâm đến cầu K10 Phú Hiệp; khu vực từ CDC Cả Nổ đến trạm bơm HTX Long Phú B)

10/8/2022

8:30 - 11:30

Trạm bơm bờ đông kênh Phú Hiệp 2

10/8/2022

13:30 - 16:30

Trạm bơm Phú Hiệp 1

10/8/2022

18:00 - 18:30

Một phần ấp 1 xã An Hòa; Một phần ấp K10 xã Phú Hiệp; Toàn bộ xã Phú Thành B; một phần ấp Long Phú A, ấp Tân Dinh, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (khu vực từ cầu Trung Tâm đến cầu K10 Phú Hiệp; khu vực từ CDC Cả Nổ đến trạm bơm HTX Long Phú B)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

10/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường An Bình A đoạn từ cầu kênh CDC Biên Phòng cặp theo kênh đến TDC Bờ Nam Mương Lớn

10/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Thạnh khu vực dọc QL 30 đoạn từ lò giết mổ gia súc đến Trường tiểu học Bình Thạnh, TP Hồng Ngự