Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

10/5/2022

8:00 - 10:00

Tổ 14, khóm 2, phường 11, TP Cao Lãnh

10/5/2022

10:30 - 12:00

Tổ 8, 9, 10, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

10/5/2022

14:00 - 16:00

Khu vực Ngọc Đài Lộ Đá, khóm 4, phường 6, TP Cao Lãnh

10/5/2022

14:00 - 16:00

Khém Vườn tổ 22, khóm 3, phường 6, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

9/5/2022

7:00 - 12:00

Đường ĐT 852 (phía phải từ cảng Phước Khang đến cầu Sóng Rắn. (riêng nhà máy: Tổng công ty lương thực Miền Bắc, Lộc Vân, Lộc Vân 4, Khương Trinh, Quang Trung, Quang Trung 2, Quang Trung 4, Nông Đạt Thành, Bảo Anh xã Tân Quy Tây không mất điện). Rạch Cao Mên, Cao Mên trên phường An Hoà, xã Tân Qui Tây, các nhà máy xử lý nước thải, Trường Giang 3, Nam Sơn Hà, Trường Sơn, Sa Giang 3 (mã khách hàng PB07020023936), Công ty In, Dầu khí TPHCM, Marine Việt Nam, Sa Giang (mã khách hàng PB07020023930) khu công nghiệp A, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/5/2022

8:00 - 13:00

Khu vực từ cầu Ngã Cái đến chùa Long Quan, xã Tân Phú Trung

9/5/2022

8:00 - 16:30

Khu vực cuối ngọn rạch Xã Hời thuộc xã Tân Phú Trung

10/5/2022

8:00 - 16:30

Khu vực từ cầu Cây Sộp đến cầu Sáu Hay thuộc xã An Khánh

10/5/2022

8:00 - 16:30

Khu vực Hội Bối đến cuối ngọn rạch Ấp thuộc xã An Phú Thuận

10/5/2022

8:00 - 17:00

Khu vực từ cầu Xẻo Sâu đến cuối ngọn Xẻo Sâu, xã An Khánh

11/5/2022

7:30 - 12:00

Khu vực từ cầu Tân Xuân đến cuối ngọn rạch Cầu Khỉ thuộc xã Tân Bình

11/5/2022

8:00 - 16:30

Khu vực từ cầu An Phú đến cuối ngọn kênh 19/5, xã An Khánh

11/5/2022

8:00 - 16:30

Khu vực từ vàm Bà Dẫm đến vàm Ông Công thuộc xã Phú Hựu

11/5/2022

8:00 - 16:30

Khu vực từ vàm Bà Dẫm đến vàm Xóm Cưởi thuộc xã Phú Hựu

11/5/2022

13:00 - 17:00

Khu vực KDC Tân Lập thuộc xã Tân Nhuận Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

9/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Định Phú, ấp Định Tân, xã Định Hòa; một phần ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

9/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Định, ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa; một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung;

10/5/2022

7:00 - 8:00

Một phần xã Phong Hòa; xã Định Hòa; xã Long Thắng; xã Hòa Long; thị trấn Lai Vung (từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ), huyện Lai Vung

10/5/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Phong Hòa (từ cầu Mương Khai đến chợ Giao Thông), huyện Lai Vung

10/5/2022

17:00 - 18:00

Một phần xã Phong Hòa; xã Định Hòa; xã Long Thắng; xã Hòa Long; thị trấn Lai Vung (từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ), huyện Lai Vung

11/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Hòa Thành; Một phần ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng; Một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long; Một phần khóm 1, khóm 5, thị trấn Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

10/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần tuyến dân cư ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

10/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần tuyến dân cư lộ ĐT 841 ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

11/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần khu vực chợ cửa khẩu ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

9/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Thông Bình (từ Đại đội bộ binh đến Gò Ô Môi)

10/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Thông Bình (toàn bộ khu dân cư Thông Bình)

11/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Thành B; Tân Thành A (khu vực từ đầu lộ Gò Tre đến cầu Tứ Tân, toàn bộ TDC Tứ Tân, khu vực dọc kênh Tân Thành B từ cầu Tân Thành B đến đầu kênh Bắc Viện)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

10/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ; Một phần ấp Hưng Lợi (khu vực CDC và chợ), xã Thanh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

9/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Phong Mỹ (khu vực CDC Phong Mỹ)

9/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Gáo Giồng (khu vực TB CuMin)

9/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Phương Trà (khu vực kênh Cả Nổ)

9/5/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Phong Mỹ (khu vực kênh Đập Đá Phong Mỹ)

10/5/2022

7:30 - 9:30

Một phần ấp 2 xã Mỹ Thọ (khu vực cống Bà Luốc)

10/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Ba Sao; Một phần ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương (khu vực cống Bà Tri)

10/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 4 xã Gáo Giồng (khu vực TB Tư Kháng)

10/5/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Mỹ Thọ (khu vực Miễu Đôi)

10/5/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp 3 xã Mỹ Thọ (khu vực trạm bơm Bà Xã)

10/5/2022

15:30 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương (cầu Đình đến cầu Kinh)

11/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Nhất, xã Nhị Mỹ. Toàn bộ khu vực TBA Vĩnh Hoàn 1

11/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Gáo Giồng

11/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ (khu vực rạch Xẻo Hậu)

11/5/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Mỹ Thọ (khu vực TB Tư Luyện). Toàn bộ khu vực TBA Việt Như Ý II

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

9/5/2022

8:00 - 17:00

Tỉnh lộ 848 từ cầu Rạch Ruộng đến cầu Mương Điều, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

9/5/2022

8:30 - 11:30

Khu vực rạch Gấm, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

9/5/2022

13:30 - 15:00

Khu vực cầu Rạch Ruộng, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

9/5/2022

15:00 - 17:00

Khu vực cầu Rạch Ruộng, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

10/5/2022

8:00 - 17:00

Khu vực ngọn Thủ Ô, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

11/5/2022

8:00 - 17:00

Khu vực ngọn Mương Khai, xã Định An, huyện Lấp Vò

11/5/2022

10:30 - 11:30

Quốc lộ 54 từ cầu Vàm Xếp đến cầu Dầu Bé, xã Định An, huyện Lấp Vò

11/5/2022

13:30 - 17:00

Quốc lộ 54 từ cầu Vàm Xếp đến cầu Dầu Bé, xã Định An, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

10/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực CDC ngoài QL30)

10/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Dinh Ông)

10/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực từ nhà Ông Thọ đến chợ mới Bình Thành)

10/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực tưới rẫy mương Tư Phủ)

11/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực nhánh rẽ Cả Lách)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

9/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần khóm 3, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông (khu vực từ lò bánh mì Tư Ngữ đến nhà bà Lê Thị Trinh)

9/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp 3, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (khu vực từ Trạm y tế xã Hòa Bình đến Công an xã Hòa Bình)

10/5/2022

6:30 - 7:00

Một phần ấp Tân Cường, xã Phú Cường; Một phần khóm 5, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông (khu vực từ trạm 110kV Tam Nông dọc tỉnh lộ ĐT844 đến cầu Tổng Đài)

10/5/2022

6:30 - 7:00

Một phần xã Tân Công Sính; Một phần xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (khu vực từ CDC Tân Công Sính đến chợ Hòa Bình); (từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

10/5/2022

6:30 - 7:00

Một phần ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp; ấp Tân Lợi, ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (khu vực từ cầu kênh Phú Hiệp (bến đò k10 cũ) đến cầu Chữ Y, xã Hòa Bình); (từ cầu Kênh Tân Công Sính 1 đến giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

10/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 4, TT Tràm Chim; Một phần ấp Tân Hưng, ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (khu vực từ Huyện đội Tam Nông đến CDC Tân Công Sính); (khu vực từ UBND xã Tân Công Sính đến cầu Ngã Tư Tân Lợi)

10/5/2022

17:00 - 17:30

Một phần xã Tân Công Sính; Một phần xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (khu vực từ CDC Tân Công Sính đến chợ Hòa Bình); (từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

10/5/2022

17:00 - 17:30

Một phần ấp Tân Cường, xã Phú Cường; Một phần khóm 5, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông (khu vực từ trạm 110kV Tam Nông dọc tỉnh lộ ĐT844 đến cầu Tổng Đài)

10/5/2022

17:00 - 17:30

Một phần ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp; ấp Tân Lợi, ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (khu vực từ cầu kênh Phú Hiệp (bến đò k10 cũ) đến cầu Chữ Y, xã Hòa Bình); (từ cầu Kênh Tân Công Sính 1 đến giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

11/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần phường An Bình B đoạn từ cầu Kháng Chiến dọc lộ DT 842 đến tiệm sửa xe môtô Việt Nam

11/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Bình Thạnh đoạn từ cầu Cả Giáo QL 30 đến tiệm sửa xe Dội