Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

12/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần khu tái định cư Trường Cao đẳng cộng đồng, tổ 23 khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

13/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần đường Tắc Thầy Cai, đường Lê Đại Hành, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

14/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần đường Mai Văn Khải, tổ 3 đến tổ 8, ấp 3 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

14/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần tổ 13 đến tổ 17, ấp 1 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

12/11/2022

7:30 - 17:30

Đường Đào Duy Từ, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/11/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Cty Kim Hằng

14/11/2022

13:30 - 14:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Kim Hằng Phú Long

14/11/2022

14:30 - 15:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập

14/11/2022

15:00 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Hồng Nguyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

13/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Long Thắng (từ UBND xã Long Thắng đến Kinh Cùng), huyện Lai Vung

14/11/2022

8:00 - 10:00

Khách hàng Đinh Thị Như Ngọc, TT Lai Vung, huyện Lai Vung

14/11/2022

10:00 - 12:00

Khách hàng Nguyễn Thanh Vũ, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

14/11/2022

13:30 - 15:00

Khách hàng Nguyễn Văn Của, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

14/11/2022

15:00 - 17:00

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng công trình Thiên Phúc, BQL CTCC - NM rác (Hòa Thành), xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

14/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841 thuộc ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

14/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần khu vực dân cư lộ làng thuộc ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

14/11/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

14/11/2022

9:30 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

14/11/2022

13:30 - 15:30

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

14/11/2022

15:30 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

13/11/2022

8:00 - 8:30

Một phần khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Phú Đất Liền, khóm Mỹ Phú Cù Lao, TT Mỹ Thọ; xã Mỹ Thọ; Mỹ Hội; Mỹ Xương; Tân Hội Trung; một phần ấp 1, 2, 3 xã Bình Hàng Trung (từ Điện lực Cao Lãnh cũ đến cầu Cái Bèo)

13/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Lạc, An Định, xã An Bình; một phần khóm Mỹ Phú Cù Lao, khóm Mỹ Thuận, khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ (từ chùa Thanh Lương đến Điện lực Cao Lãnh cũ)

13/11/2022

17:00 - 17:30

Một phần khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Phú Đất Liền, khóm Mỹ Phú Cù Lao, TT Mỹ Thọ; xã Mỹ Thọ; Mỹ Hội; Mỹ Xương; Tân Hội Trung; một phần ấp 1, 2, 3 xã Bình Hàng Trung (từ Điện lực Cao Lãnh cũ đến cầu Cái Bèo)

14/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

13/11/2022

7:30 - 17:00

Quốc lộ 54 từ cầu Bà Vãi đến cầu Cái Đôi, rạch Dầu Bé, rạch An Lợi, rạch Tầm Ron, rạch Xếp Nò thuộc xã Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò

14/11/2022

8:00 - 11:30

KV chợ Bàu Hút và UBND xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

14/11/2022

8:00 - 17:00

KV cầu Lam Giang, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

14/11/2022

13:30 - 17:00

KV kinh 2/9 xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

12/11/2022

6:00 - 17:00

Xã Tân Long; xã Tân Huề; xã Tân Hòa; xã Tân Quới; xã Tân Bình, huyện Thanh Bình

12/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Nhứt, xã An Phong; một phần xã Bình Thành, huyện Thanh Bình

14/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Bình Thành; một phần xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

14/11/2022

8:30 - 12:30

Trạm bơm Thái Văn Tấn

14/11/2022

14:30 - 16:30

Trạm bơm Ba Hộ, trạm bơm HTX Tiến Cường