Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

13/6/2022

8:00 - 9:30

Đường 30/4 (lề trái từ cầu Kinh Ông Kho xuống cổng khu công nghiệp Trần Quốc Toản), phường 11, TP Cao Lãnh

13/6/2022

10:00 - 12:00

Khu vực đường 30/4, khóm 4, phường 11, TP Cao Lãnh

13/6/2022

14:00 - 16:30

Khu vực cầu Ngã Bát, ấp 4, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

14/6/2022

8:00 - 12:00

Khu vực đuôi cồn, tổ 47, khóm 3, phường 3, TP Cao Lãnh

14/6/2022

14:00 - 17:00

Dọc rạch Cá Hô (từ lộ Dal hướng xuống đuôi cồn), ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh

15/6/2022

8:00 - 12:00

Đường Vạn Thọ, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

15/6/2022

14:00 - 15:30

Tổ 16, 22, ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP Cao Lãnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành  

13/6/2022

8:00 - 9:30

Trạm Hữu Lợi Châu Thành

13/6/2022

10:00 - 11:30

Trạm Bột Phong Mai

13/6/2022

13:30 - 17:00

Trạm Thành Công

14/6/2022

7:00 - 17:00

Khu vực rạch Xẻo Trèn thuộc xã An Hiệp; Khu vực cụm dân cư Tứ Phước thuộc xã An Hiệp

14/6/2022

8:00 - 11:30

Trạm Năng lượng xanh DB

14/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực từ cầu Kênh 19/5 đến cuối ngọn Kinh Mới thuộc xã An Khánh; Khu vực từ đầu vàm Cá Trê đến cuối ngọn Cá Trê thuộc xã An Khánh

14/6/2022

13:30 - 17:00

Trạm BCD2

15/6/2022

8:00 - 11:30

Khu vực từ trường THCS Tân Phú Trung đến cuối ngọn Bà Gọ thuộc xã Tân Phú Trung; Trạm trại cưa Thanh Hưng

15/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực từ cầu Bổn Bường đến cuối rạch Bổn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông

15/6/2022

11:30 - 17:00

Khu vực từ cầu Mười Nam đến nhà ông Sáu Nhọn thuộc xã Tân Phú Trung; Khu vực từ trường THCS Tân Phú Trung đến nhà thầy giáo Oanh thuộc xã Tân Phú Trung

15/6/2022

13:30 - 17:00

Trạm Tấn Sang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

13/6/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

14/6/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Tân Thành (từ cầu mới Tân Thành đến quán Ao sen), huyện Lai Vung

15/6/2022

7:00 - 8:00

Trung tâm đầu tư và khai thác hạ tầng, Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Công ty TNHH XNK Cỏ May, Công ty CP thủy sản Ngư Long, Công ty CP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng. Một phần ấp Tân Lộc, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành; Một phần xã Phong Hòa, xã Định Hòa (từ cầu Mương Khai đến cầu Bằng Lăng), huyện Lai Vung

15/6/2022

7:00 - 18:00

Công ty TNHH SX TM XNK Tân Lợi, Chi nhánh chế biến và xuất khẩu lương thực Đồng Tháp. Một phần xã Định Hòa, xã Tân Hòa (từ cầu Bằng Lăng đến cầu Ông Tính), huyện Lai Vung

15/6/2022

17:00 - 18:00

Trung tâm đầu tư và khai thác hạ tầng, Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Công ty TNHH XNK Cỏ May, Công ty CP thủy sản Ngư Long, Công ty CP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng. Một phần ấp Tân Lộc, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành; Một phần xã Phong Hòa, xã Định Hòa (từ cầu Mương Khai đến cầu Bằng Lăng), huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

13/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

15/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

15/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

15/6/2022

10:30 - 15:30

Một phần khóm Thượng 2, TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

14/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Công Chí (khu vực ấp Thống Nhất 1, 2; ấp Bắc Trang 1, 2); toàn bộ xã Bình Phú (trừ ấp Thống Nhất); toàn bộ xã Tân Hộ Cơ (trừ ấp Đuôi Tôm); một phần TT Sa Rài (từ cây xăng Dinh Điền đến ngã 4 cầu Đúc)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

13/6/2022

8:00 - 11:30

TBA bơm Đông An Tiến - Nam Lô Ba, xã Hưng Thạnh

13/6/2022

13:30 - 16:00

TBA bơm Tây An Tiến Mương Lộ 844 số 2, xã Hưng Thạnh

14/6/2022

8:00 - 11:30

TBA bơm Bờ Tây kênh Đường Thét (ấp 2A) số 2 xã Hưng Thạnh

14/6/2022

13:30 - 16:00

TBA bơm Tây Kênh tư mới - Bắc An Phong, xã Mỹ Hòa

15/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 2 xã Láng Biển

15/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Láng Biển

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

13/6/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 1, 2 xã Ba Sao (khu vực cầu Nguyễn văn Tiếp)

13/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ (khu vực Xẻo Giáo)

13/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Tân Hội Trung (khu vực kênh K6 - kênh Tây)

13/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1, 2 xã Ba Sao (khu vực Trâm Bầu Ba Sao)

13/6/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp Binh Dân, xã Nhị Mỹ (khu vực ngọn Rạch Sộp)

13/6/2022

15:00 - 17:00

Một phần ấp Binh Dân, xã Nhị Mỹ (khu vực Xẻo Xình)

14/6/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực Quảng Sách)

14/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Phong Mỹ (khu vực rạch Trâu Trắng)

14/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực kênh Đào)

14/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Tân Nghĩa (khu vực rạch Cả Cái)

15/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Ba Sao (khu vực kinh Ông Cả)

15/6/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp 4, 7 xã Phương Thịnh

15/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 7 xã Phương Thịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

13/6/2022

8:00 - 17:00

Tỉnh lộ 848 từ cống Rạch Chùa Cạn đến ngã 3 Bắc Cao Lãnh thuộc xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

14/6/2022

8:00 - 17:00

Tỉnh lộ 848 từ ngã 3 Bắc Cao Lãnh đến cầu vượt Cao Lãnh, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

15/6/2022

8:00 - 17:00

Rạch Vàm Xếp - Xẻo Điều từ cầu Xẻo Điều đến cầu Xếp Bà Vải thuộc xã Định An, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

14/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Huề (khu vực trường mẫu giáo CDC Tân Huề)

14/6/2022

7:30 - 14:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực cầu Cái Dầu)

15/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình (khu vực từ cầu Xẻo Miễu đến trường Thị Trấn 1)

  

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

14/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần phường An Thạnh đoạn từ Đền thờ liệt sĩ dọc QL 30 đến cây xăng Đại Dương; toàn bộ xã Bình Thạnh; một phần xã Tân Hội khu vực toàn bộ CDC số 7, CDC số 9, TP Hồng Ngự