Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

06/01/2022

8:00 - 10:30

Trạm Khu TĐC Bùi Dự

06/01/2022

9:30 - 10:00

Trạm T2 KPM Hoa Lư

06/01/2022

13:30 - 16:00

Trạm UB P. Thống Nhất

07/01/2022

7:30 - 9:00

Trạm Lê Duẩn

07/01/2022

8:00 - 9:30

Trạm Võ Duy Dương

07/01/2022

9:30 - 10:30

Trạm Thôn 3 Chư Á

07/01/2022

13:30 - 16:30

Trạm Nhà công vụ QĐ 3, TT Quân đoàn 3-2

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Khê

07/01/2022

8:00 - 9:30

TBA Tổ 1 An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ayunpa

06/01/2022

8:00 - 10:00

Trạm Đoàn Kết

06/01/2022

13:30 - 16:00

Trạm Kim Tân 2

07/01/2022

7:30 - 12:30

Trạm Trung tâm đào tạo

09/01/2022

6:00 - 8:00

Tự dùng NM mì IaPa, NMSX TBS IaPa (máy 2000-1), NMSX TBS IaPa (máy 2000-2), NMSX TBS IaPa (máy 250), Cty CP nông nghiệp NaviFarm, Bơm nước thải NM Mì, Phan Quí Đức, NLMT TVTK & XLCN, NLMT Hưng Thịnh Phát, NLMT NN xanh TN Farm, NLMT NN xanh Ia Pa, NLMT NN xanh Pờ Tó, NLMT NN & NL Ia Pa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Păh

08/01/2022

8:00 - 11:00

TBA bơm Chư Păh, TBA CS Chư Păh (IAS)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kông Chro

07/01/2022

9:15 - 10:15

Trạm Mỏ đá Bazalt Hiệp Lợi

07/01/2022

10:30 - 11:30

Trạm Đào Kỳ