Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

11/1/2023

7:00 - 11:15

Trạm Lê Duẩn 3

11/1/2023

7:30 - 10:30

Trạm Nghĩa Trang

12/1/2023

7:30 - 11:00

Trạm Duy Tân, Trần Phú 1, Trần Phú 2

12/1/2023

13:30 - 16:00

Trạm UB Trà Đa, TĐC Trà Đa số 1, Thôn 3 Trà Đa số 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ayunpa

11/1/2023

8:00 - 11:30

Trạm Chư Mố 5

11/1/2023

13:30 - 14:30

Cầu Ia Hiao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Sê

12/1/2023

8:00 - 10:00

Làng Ia Luh, Phạm Văn Thiết

12/1/2023

13:30 - 15:30

Đoàn Kết - Chư Pơng số 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực  Đak Đoa

11/1/2023

8:00 - 9:00

TBA Đoàn Thâm, TBA Lữ đoàn TTG 273

11/1/2023

9:15 - 10:15

Trạm Trần Lộc, Huỳnh Mau

11/1/2023

10:30 - 11:30

Trạm Trần Lộc, Bùi Văn Cường

11/1/2023

13:00 - 14:00

Trạm Đội 5 NT chè, Hồ Văn Ánh

11/1/2023

14:30 - 15:30

Trạm Đinh Sỹ Đào, Công ty cà phê Đak Đoa

11/1/2023

16:00 - 17:00

Trạm Đội 1 NT chè, Lương Hai

12/1/2023

8:00 - 9:00

Trạm Lê Thanh, Chưp

12/1/2023

9:15 - 10:15

Trạm Huỳnh Đức Hiền

12/1/2023

9:30 - 10:30

Trạm Xóm Mới Tân Bình 3

12/1/2023

10:45 - 11:45

Trạm Nguyễn Quốc Giáp 3

12/1/2023

11:00 - 12:00

Trạm chế biến mủ cao su (Kdang 3), Nhà máy mủ K'Dang

12/1/2023

13:30 - 14:30

Trạm Công ty Trung Nam

12/1/2023

14:00 - 15:00

Trạm Ayil

12/1/2023

14:45 - 15:45

Trạm Phạm Ngọc Anh

12/1/2023

15:30 - 16:30

Trạm Nguyễn Đình Quý

12/1/2023

16:15 - 17:15

Trạm Cty cafe Lam Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Cơ

11/1/2023

8:00 - 9:00

C14 số 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực IaGrai

10/1/2023

7:45 - 8:45

TBA thôn 2 Ia Hrung, TBA XNCB NT Ia Grai

10/1/2023

8:55 - 9:55

TBA Đội 3, 4; TBA Đội 5 NT (Ia Grai)

10/1/2023

10:05 - 11:05

TBA thôn 3 Ia Hrung, TBA Thanh Hà 1

10/1/2023

13:00 - 14:00

TBA Thanh Hà Ia Hrung (250kVA), TBA Đội 4

10/1/2023

14:10 - 15:10

TBA Làng Me, TBA thôn 3 số 2

10/1/2023

15:20 - 16:20

TBA Uk 1, TBA Đội 1 (NT Ia Grai)

11/1/2023

8:30 - 9:00

TBA HKD Trần Thị Bích

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Yang

12/1/2023

8:30 - 9:30

TBA số 5 chăn nuôi Đắk Yá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

11/1/2023

8:00 - 9:00

TBA Trần Doãn Thức

11/1/2023

10:00 - 11:00

TBA Đội 18 - Cty chè BC

11/1/2023

13:00 - 14:00

TBA Đỗ Nguyên

11/1/2023

15:00 - 16:00

TBA Phạm Văn Sắc

12/1/2023

10:00 - 11:00

TBA Đồn biên phòng 729 (mới)

12/1/2023

11:00 - 12:00

TBA Ia Tôr 1