Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

13/5/2023

8:00 - 14:00

TBA Tấn Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Sê

11/5/2023

15:00 - 17:00

NLMT Đức Huệ-IB

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Cơ

11/5/2023

8:10 - 9:10

TBA Ia Kle 2

11/5/2023

9:40 - 10:40

TBA Đức Hưng

11/5/2023

13:00 - 14:00

TBA Đội 9 Công ty 72

11/5/2023

14:20 - 15:20

TBA Làng Ó

11/5/2023

15:50 - 16:50

UB Ia Kriêng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Yang

11/5/2023

8:00 - 14:00

TBA khu TĐC Kon Thụp; TBA CN Kon Thụp số 6; TBA Đôn Giang; TBA trại heo số 3 Kon Thụp; TBA Đồi Ruồi NTCS Kon Thụp; TBA số 1 NT Chanh dây; TBA số 2 NT chanh dây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

11/5/2023

11:00 - 12:00

TBA Làng Grang 3

11/5/2023

13:00 - 14:00

TBA Làng Ngó

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Thiện

11/5/2023

7:30 - 8:30

NLMT NN&NL GL; Lê Hoàng Tiến

11/5/2023

7:30 - 14:00

Bơm IaSol

11/5/2023

8:45 - 9:45

NLMT điện năng và nông nghiệp GL; Cty CP Phú Bổn

11/5/2023

10:00 - 11:00

TBA NLMT NN&NL GL 2; NLMT năng lượng Phú Thiện

11/5/2023

13:30 - 14:30

TBA NLMT Thái Bảo

11/5/2023

14:45 - 15:45

TBA NLMT Thái Solar; Cty Trường Anh

12/5/2023

8:00 - 9:00

Grannit Hồng; Grannit Hồng 4

12/5/2023

9:10 - 10:10

Grannit Hồng 2

12/5/2023

10:00 - 11:00

Granit Hồng 3