Ngày

Giờ

Điện lực An Khê

2/2/2023

8:30 - 15:30

TBA Lâm Đặc Sản

2/2/2023

9:30 - 16:30

Tân Lập 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Sê

6/2/2023

7:30 - 8:30

Thôn 1&2 IaBlang; Đoàn Kết Chư Pơng

6/2/2023

9:00 - 10:00

Làng Koái IaBLang; Làng PaPết 1&2

6/2/2023

10:30 - 11:30

UB xã Bair Maih

6/2/2023

13:00 - 15:00

Làng HLú IaBlang; Phú Hòa

6/2/2023

13:30 - 14:30

Làng ĐRah (M1)

6/2/2023

14:30 - 15:30

Làng Đrah (M2)

6/2/2023

15:15 - 16:15

Thôn 5 Ia Blang

 

Ngày

Giờ

Điện lực IaGrai

2/2/2023

8:00 - 9:00

TBA Đinh Trường Tam; TBA đội 9, Cty cà phê 15

2/2/2023

10:00 - 11:00

TBA phân vi sinh CF 15; TBA Trần Thanh Cường

2/2/2023

13:00 - 14:00

TBA Long Thành; TBA Cty TNHH Nghĩa Linh Gia Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

3/2/2023

8:00 - 9:00

TBA BHXH Chư Prông; TBA Làng Bạc 2 (số 1) - Phạm Đăng Đà

3/2/2023

9:30 - 10:30

TBA Lê Sử; TBA Lê Anh Văn

3/2/2023

13:00 - 14:00

TBA CBMCS 1; TBA Đồi CF thôn 6