Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

20/11/2021

7:00 - 16:00

Trạm Nguyễn Hữu Minh

21/11/2021

7:00 - 16:00

Trạm Nguyễn Hữu Minh

22/11/2021

7:00 - 16:00

Trạm Nguyễn Hữu Minh

24/11/2021

8:00 - 10:20

Trạm Tiên Sơn 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Khê

20/11/2021

7:00 - 18:00

CTCP LN & XD An Khê 2

20/11/2021

17:00 - 18:00

Đập Bến Tiết, Nguyễn Huệ, An Mỹ 3, Chợ Mới, Nguyễn Huệ 2, Nguyễn Thiếp, TBA Ngô Văn Sở, CTCP LN & XD An Khê 2, Trường THPT Dân tộc nội trú

24/11/2021

7:30 - 9:00

Bảo Cường

 

Ngày

Giờ

Điện lực KrôngPa

24/11/2021

8:00 - 8:45

Buôn BHá

24/11/2021

9:00 - 9:45

Buôn Long Siêu

24/11/2021

10:00 - 10:45

Buôn H'Vứt

24/11/2021

14:00 - 14:45

Buôn Jú

24/11/2021

15:00 - 15:45

Bơm tưới Krông Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực KBang

24/11/2021

8:00 - 10:00

TBA Bản 14

24/11/2021

13:00 - 14:00

TBA Trung tâm chính trị, TDP 20

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đak Đoa

20/11/2021

8:00 - 11:00

Hiệu sách, Trạm bơm A

20/11/2021

13:00 - 16:00

Trần Phú, Lương Thực 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Păh

24/11/2021

15:30 - 17:00

TBA TT Phú Hòa 1 (IXH), TBA Bơm Chư Păh

 

Ngày

Giờ

Điện lực IaGrai

20/11/2021

6:30 - 16:00

TBA UBX Ia Đêr, TBA Ia Đêr 2, TBA Klăh 1-2, TBA Làng Klăh, TBA Làng Klăh 2, TBA Ia Đêr 8, TBA Nhựa T.Nguyên, TBA DNTN Khải Hưng, TBA CSCP Sơn Huyền, TBA CBPVS Trung Thắng, TBA CSCĐ CA tỉnh, TBA KSLST Hòa Bình, TBA Thiền Viện Trúc Lâm

22/11/2021

5:00 - 6:00

TBA T2 (Ia O), TBA T3 Sê San 4, TBA T1 SS4A, TBA TD 33, TBA NLMT Bắc Tây Nguyên, TBA NLMT Thiphu, TBA NLMT TB&CN GM VN, T14 SS 4A (TD SS4A), TBA Đại Thắng, TBA TCT máy và thiết bị công nghiệp - CTCP

23/11/2021

8:00 - 10:00

TBA Đội 5 NT Iasao 1

23/11/2021

8:00 - 11:00

TBA Thôn Tân Sơn 1

24/11/2021

8:00 - 15:00

TBA Thôn Tân Sao 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kông Chro

24/11/2021

8:00 - 11:00

Trạm Nguyễn Huệ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Yang

24/11/2021

9:00 - 10:00

TBA Nhơn Thọ 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Thiện

21/11/2021

8:00 - 16:00

Buôn Ơi Ly, Xã Yeng

22/11/2021

6:30 - 7:00

UB xã Ia Hiao, Buôn Ơi Ly, Ngã Ba Điểm 9, Điểm 9 A-B, Chư KNông, Đoàn Kết 2, Khu định cư mới-2P, Đoàn Kết 3, MaHrai, Điểm 9B, Tân Phú B

22/11/2021

7:00 - 15:00

UB xã Ia Hiao, Buôn Ơi Ly, Ngã Ba Điểm 9, Điểm 9 A-B, Chư KNông, Đoàn Kết 2, Khu định cư mới-2P, Đoàn Kết 3, MaHrai, Điểm 9B, Tân Phú B

23/11/2021

7:00 - 7:30

Ia Hiao 3, Tân Phú A

23/11/2021

7:30 - 14:30

Ia Hiao 3, Tân Phú A

23/11/2021

14:30 - 15:00

Ia Hiao 3, Tân Phú A

24/11/2021

6:30 - 7:00

Ia Hiao 5, Ia Hiao 2, Bản Lê, Yên Phú 2B, Ngã 3 Điểm 7

24/11/2021

7:00 - 14:30

Ia Hiao 3

24/11/2021

7:00 - 15:00

Ia Hiao 5, Ia Hiao 2, Bản Lê, Yên Phú 2B, Ngã 3 Điểm 7

24/11/2021

15:00 - 15:30

Ia Hiao 5, Ia Hiao 2, Bản Lê, Yên Phú 2B, Ngã 3 Điểm 7

24/11/2021

15:30 - 16:00

Bản Lê, Ngã 3 Điểm 7