Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

28/10/2021

7:00 - 8:30

Trạm Phan Đăng Lưu

28/10/2021

9:00 - 10:30

Trạm Thôn 2 B. Hồ (B6)

28/10/2021

13:30 - 16:00

Trạm Làng Lang

29/10/2021

8:00 - 8:45

Trạm Âu Cơ 2, Lạc Long Quân, Nhà công vụ QĐ 3, TT Quân đoàn 3-1, TT Quân đoàn 3-2, Lạc Long Quân 2, Quân đoàn 3 (1), Quân đoàn 3 (2), Quân đoàn 3 (3), Đại đội 42-QĐ3, Quân đoàn 3 (4)

30/10/2021

7:00 - 7:45

Trạm L.Quân Nhân

30/10/2021

7:45 - 9:45

Trạm Làng Fung, Làng Fung 2 (B8), L.Quân Nhân, BĐ Biển Hồ 2

30/10/2021

9:45 - 10:15

Trạm L.Quân Nhân

30/10/2021

13:30 - 15:30

Trạm Nguyễn Đình Chiểu, Lê Lai 2, Hoàng Hoa Thám

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Sê

28/10/2021

7:30 - 9:30

Trạm Làng ĐRah (M1), Làng Đrah (M2), Làng Đrah mới, Làng Drah 1 số 2, UB xã Bờ Ngoong, Làng KLah Kleo, UB xã Bair Maih, Phăm Klăh 2, Làng Quái Bngoong, Tổ 3 NTCS, Reo

28/10/2021

13:30 - 15:30

Trạm Làng Dơ Lâm, Làng HVăk 1+2, Trường Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Hiền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Cơ

28/10/2021

14:00 - 16:00

Trạm NMXL nước thải Công ty 75

30/10/2021

7:00 - 11:00

Trạm Chiếu sáng Quốc Môn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đak Đoa

29/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm TT Thương Mại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Păh

28/10/2021

8:00 - 9:00

TBA Thôn 2 TT Phú Hoà (IOH)

28/10/2021

9:15 - 10:15

TBA TT Phú Hòa 2 (IXK)

28/10/2021

11:00 - 12:00

TBA TT Phú Hòa 1 (IXH)

28/10/2021

13:30 - 14:30

TBA TT Phú Hòa 3 (IYK)

28/10/2021

15:00 - 16:00

TBA Nghĩa Hòa (IF8)

29/10/2021

8:00 - 9:00

TBA Thôn 3 IaNhin (IAY)

29/10/2021

9:15 - 10:15

TBA IaNhin1 (IXB)

29/10/2021

10:30 - 11:30

TBA BTS IaNhin (ION)

29/10/2021

13:00 - 14:00

TBA Ia Boong (IXA)

29/10/2021

14:30 - 15:30

TBA Làng Ngó 3 (IYF)

1/11/2021

8:00 - 9:00

TBA IaKa (IXC)

1/11/2021

9:15 - 10:15

TBA Làng Mrông Yố (IYG)

1/11/2021

10:30 - 11:30

TBA Dự án khu B (I97)

1/11/2021

13:00 - 14:00

TBA Iamơnông 1 (IX6)

1/11/2021

14:20 - 15:20

TBA Làng AL (IX4)

2/11/2021

8:15 - 9:15

TBA Ngã 3 Sê San (IOM)

2/11/2021

9:30 - 10:30

TBA Bệnh viện YaLy (I91)

2/11/2021

13:00 - 14:00

TBA Làng BLoi (IX2)

2/11/2021

14:20 - 15:20

TBA Thôn Ry Ninh (I16)

3/11/2021

8:15 - 9:15

TBA Sông Đà 11-2 (I92)

3/11/2021

9:30 - 10:30

TBA Bưu Điện YaLy (I95)

3/11/2021

13:00 - 14:00

TBA Cải Tạo 2 (I93)

3/11/2021

14:20 - 15:20

TBA Cải Tạo 1 (I94)

 

Ngày

Giờ

Điện lực IaGrai

28/10/2021

7:30 - 8:30

TBA số 6 Ia Sao 2-1

28/10/2021

8:45 - 9:45

TBA Thôn Tân Sơn

28/10/2021

10:00 - 11:00

TBA Thôn Tân Sơn 1

28/10/2021

13:30 - 14:30

TBA Làng Yang 2

28/10/2021

14:45 - 15:45

TBA Làng Yang 1

28/10/2021

16:00 - 17:00

TBA số 4 Ia Sao 2

29/10/2021

7:30 - 8:30

TBA Làng Bồ 1

29/10/2021

8:45 - 9:45

TBA Bơm đội 2 NT Ia Sao 2

29/10/2021

10:15 - 11:15

TBA Lang Jét 1

29/10/2021

13:30 - 14:30

TBA Chư Hậu 4

29/10/2021

14:45 - 15:45

TBA Thôn Tân Sao 3

29/10/2021

16:00 - 17:00

TBA Thôn Văn Yên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kông Chro

28/10/2021

8:00 - 9:00

Trạm Thôn 4

28/10/2021

9:30 - 10:30

Trạm Làng Hà Ra

28/10/2021

11:00 - 12:00

Trạm Làng Hup

28/10/2021

14:00 - 15:00

Trạm Kông Yang 2

28/10/2021

15:30 - 16:30

Trạm Kông Yang

29/10/2021

8:00 - 9:00

Trạm Nguyễn Huệ

29/10/2021

9:30 - 10:30

Trạm L.Dờng

29/10/2021

13:30 - 14:30

Trạm Làng H'le

29/10/2021

15:00 - 16:00

Trạm Làng PYang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

28/10/2021

15:45 - 16:30

TBA 1A Thị trấn

2/11/2021

6:00 - 6:30

TBA Ia Mua 2, TBA IaMua, TBA Vườn ươm 3, TBA Vườn 8, TBA Đội 18 - Cty Chè BC

2/11/2021

6:30 - 16:30

TBA Vườn ươm 3, TBA Vườn 8, TBA Đội 18 - Cty Chè BC

3/11/2021

6:00 - 6:30

TBA Ia Mua 2, TBA IaMua, TBA Vườn ươm 3, TBA Vườn 8, TBA Đội 18 - Cty Chè BC

3/11/2021

6:30 - 16:30

TBA Ia Mua 2, TBA Bàu Cạn 4

3/11/2021

16:30 - 17:00

TBA Ia Mua 2, TBA IaMua, TBA Vườn ươm 3, TBA Vườn 8, TBA Đội 18 - Cty Chè BC