Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

30/12/2021

6:30 - 7:00

Trạm T.V.Diện, T.V.Diện 2, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

30/12/2021

7:00 - 11:00

Trạm T.V.Diện, T.V.Diện 2, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

30/12/2021

10:00 - 11:30

Trạm Tiên Sơn 2

30/12/2021

11:00 - 11:30

Trạm T.V.Diện, T.V.Diện 2, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

30/12/2021

14:00 - 16:00

Trạm Sơn Hải, Nguyễn Hữu Thọ, Làng Khươl 2, Làng Ngol, Thôn 3 Trà Bá, Làng Khươl, Làng Ngol 2, Quốc Cường, Tập đoàn Bossco, Trường Nguyễn Khuyến

 

Ngày

Giờ

Điện lực IaGrai

30/12/2021

8:00 - 15:00

TBA BreL 1-2, TBA Brel 2, TBA Brel 1, TBA Hà Thanh, TBA Ia Đêr 6, TBA Ia Đêr 7, TBA Brel 4, TBA Brel 3, TBA NLMT Phú Toàn Tây Nguyên 1 và 2, TBA Brel3-1P, TBA Ô.Thành - 2P, TBA Đức Tân 3-2P, TBA Thôn 4 Brel-2P, TBA TT Anh Tuấn - 2P, TBA Ông Nguỳ, TBA N.T.Hương, TBA Bà Trân, TBA Đào Xuân Chung, TBA Q. Bình, TBA C.F.P.T.Hòe, TBA Chu Văn Cường, Nhang Hào Hiếu - CS2, TBA Phú Khang, TBA Đinh Trường Tam, TBA Mạc Duy Chiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Yang

30/12/2021

8:00 - 9:30

TBA Đăk Tơ Ve, TBA Chơ Rơng 2, TBA Chơ Rơng 1, TBA Ngô Đình Giai, TBA Phạm Thanh Phong, TBA Văn Viết Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Pưh

30/12/2021

6:30 - 9:30

Trạm Khô Roa, UB Ia Hrú, Phú Quang 1, Tao Kó, Phú Quang 2, Betel, Tao Kó 2, Tao Ôr, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Điều, Đỗ Như Trọng, Doanh nghiệp Lộc Liên

30/12/2021

6:30 - 11:00

Trạm Tung Neng, Tung Neng 2