Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

4/11/2021

6:30 - 7:00

KS Nguyễn Văn Trỗi, VCB Gia Lai (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Gia Lai), Sân vận động Pleiku

4/11/2021

7:00 - 11:00

KS Nguyễn Văn Trỗi, VCB Gia Lai (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Gia Lai), Sân vận động Pleiku

4/11/2021

10:00 - 10:45

TĐC T.Đa số 2

4/11/2021

11:00 - 11:30

KS Nguyễn Văn Trỗi, VCB Gia Lai (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Gia Lai), Sân vận động Pleiku

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Khê

4/11/2021

9:30 - 11:00

ViBa An Khê 1

4/11/2021

10:00 - 14:00

Nhà máy đường An Khê 2, Nhà máy đường An Khê 3

4/11/2021

13:00 - 14:15

Gia Hải

4/11/2021

14:30 - 16:00

SN SC Cơ giới An Khê

4/11/2021

14:45 - 16:15

Bưu điện An Khê

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ayunpa

4/11/2021

7:30 - 9:00

Bơm Plei Toan

4/11/2021

9:30 - 11:30

Làng HPel 2

4/11/2021

13:30 - 15:00

Đắc Chá

5/11/2021

7:30 - 10:30

T8- Ia MRơn

5/11/2021

13:30 - 16:30

Làng HPel 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Sê

4/11/2021

7:30 - 8:00

Hùng Vương

4/11/2021

8:30 - 9:00

Wừu

4/11/2021

9:15 - 9:45

Hoàng Văn Thụ

4/11/2021

10:00 - 10:30

Đinh Tiên Hoàng

4/11/2021

13:30 - 14:00

Quốc lộ 14

4/11/2021

14:30 - 15:00

Làng Tok

4/11/2021

15:15 - 15:45

Thôn 7 IaBlang

4/11/2021

16:00 - 16:30

Thôn An Điền

5/11/2021

8:00 - 8:30

Thôn 8 IaBlang

5/11/2021

8:45 - 9:45

Thôn Bình Hưng

5/11/2021

10:00 - 10:30

Tâu Roòng 2

5/11/2021

13:00 - 13:30

Ngo Se

5/11/2021

13:45 - 14:15

Nguyễn Chí Thanh

5/11/2021

15:00 - 16:00

Hồ Tốt Biết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Păh

4/11/2021

8:00 - 9:00

TBA Làng BLuk BLui (IYI)

4/11/2021

9:15 - 10:15

TBA Làng Juăng (IYD)

4/11/2021

10:30 - 11:30

TBA Làng BLui IaKa (IYE)

4/11/2021

13:10 - 14:10

TBA Số 9 NT 706 (I09)

4/11/2021

14:30 - 15:30

TBA Số 6 NT 706 (I06)

6/11/2021

6:30 - 8:00

TBA Làng Kách Mới (I89), TBA Làng Kách Cũ (I90), TBA Làng BRách (I98), TBA DNTN Hoài Phương 1 (IXD), TBA Vĩnh Tài

6/11/2021

6:30 - 17:30

NLMT Trại nấm HT1 Đức Huệ, NLMT Trại nấm HT2 Trúc Sơn, TBA NLMT Năng lượng xanh Giang Ngọc, NLMT Giang Ngọc Gia Lai

6/11/2021

7:00 - 8:00

TBA Tơ Vơn (IOZ)

6/11/2021

8:00 - 16:30

TBA Làng Kách Mới (I89), TBA Làng Kách Cũ (I90), TBA Làng BRách (I98), TBA Tơ Vơn (IOZ), TBA DNTN Hoài Phương 1 (IXD), TBA Vĩnh Tài

6/11/2021

16:30 - 17:30

TBA Làng Kách Mới (I89), TBA Làng Kách Cũ (I90), TBA Làng BRách (I98), TBA Tơ Vơn (IOZ), TBA DNTN Hoài Phương 1 (IXD), TBA Vĩnh Tài

7/11/2021

6:30 - 7:30

TBA Làng Kon Sơ Lăng (IXT), TBA Làng Tơ Ver 2 (IXN), TBA Làng KLên (I88), TBA Làng Kon Sơ Bai (IAE), TBA Làng Kon Sơ lăh (IAD), TBA xã Hà Tây (IXG), TBA UB xã ĐăkTơVer (IXM), TBA Cụm xã Đ.T.Ve (IXU), TBA Klên 1 (IB9), NLMT Trại nấm HT1 Đức Huệ, NLMT Trại nấm HT2 Trúc Sơn, NLMT Thái Hòa, NLMT Nhất Vinh, BQL rừng Hà Tây, TBA DNTN Hoài Phương 1 (IXD), TBA Ông Phạm Công Thiện

7/11/2021

6:30 - 17:30

NLMT Trại nấm HT1 Đức Huệ, NLMT Trại nấm HT2 Trúc Sơn, NLMT Thái Hòa, NLMT Nhất Vinh

7/11/2021

16:30 - 18:00

TBA Làng Kon Sơ Lăng (IXT), TBA Làng Tơ Ver 2 (IXN), TBA Làng KLên (I88), TBA Làng Kách Mới (I89), TBA Làng Kon Sơ Bai (IAE), TBA Làng Kon Sơ lăh (IAD), TBA xã Hà Tây (IXG), TBA UB xã ĐăkTơVer (IXM), TBA Cụm xã Đ.T.Ve (IXU), TBA Làng Kách Cũ (I90), TBA Làng BRách (I98), TBA Klên 1 (IB9), NLMT Trại nấm HT1 Đức Huệ, NLMT Trại nấm HT2 Trúc Sơn, NLMT Thái Hòa, NLMT Nhất Vinh, BQL rừng Hà Tây, TBA DNTN Hoài Phương 1 (IXD), TBA Ông Phạm Công Thiện, TBA Vĩnh Tài

8/11/2021

8:30 - 9:30

TBA Làng Kênh (IXE)

8/11/2021

10:00 - 11:00

TBA Làng Jút (IXF)

8/11/2021

13:00 - 14:00

TBA Làng PleiKép (IF1)

8/11/2021

14:30 - 15:30

TBA Thôn 4 Hòa Phú (IF4)

8/11/2021

15:45 - 16:45

TBA Thôn 4-Hòa Phú 1 (I17)

9/11/2021

8:00 - 9:30

TBA Làng HReng (IF2), TBA Làng Hreng 2 (IE7)

9/11/2021

10:00 - 11:00

TBA Tơ Vơn 2 (IAC)

9/11/2021

13:00 - 14:00

TBA Thôn 10 Nghĩa Hưng 1 (IOJ)

9/11/2021

14:30 - 15:30

TBA NM Chè (I83)

 

Ngày

Giờ

Điện lực IaGrai

4/11/2021

7:30 - 17:00

TBA Làng Gộc

4/11/2021

8:00 - 13:00

TBA NT Ia Blang số 3

4/11/2021

13:00 - 17:00

TBA IaChâm 5

7/11/2021

6:00 - 17:00

TBA T2 (Ia O), TBA T3 Sê san 4, TBA T1 SS4A, TBA TD 33, TBA TD Sê san 3A, NLMT Tiến Minh GL, TBA NLMT Bắc Tây Nguyên, TBA NLMT Thiphu, TBA NLMT TB &CN GM, T14 SS 4A (TD SS4A), TBA Đại Thắng, TBA TCT máy & thiết bị công nghiệp - CTCP

8/11/2021

7:00 - 16:30

TBA Đê Chí-2P, TBA O Rang-2P, TBA Đê Chí 1, TBA UB xã Iapếch, TBA O Rang 1, TBA O Rang 2, TBA NLMT Gia Minh, NLMT Tân Bảo Long, TBA NLMT Newsolar, TBA NLMT Farmstay, TBA NLMT Bình Minh, TBA Nguyễn Bổng, TBA Nguyễn Văn Thành, TBA Nguyễn Văn Minh, TBA Rơ Lan Ieo, TBA Nguyễn Hồng Phú, TBA Nguyễn Văn Thành (số 2),

8/11/2021

9:00 - 11:00

TBA UB xã Iapếch, TBA Ia Pếch 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kông Chro

4/11/2021

8:30 - 9:30

UB Đăk Sông

4/11/2021

10:00 - 11:00

K'Răk

4/11/2021

13:30 - 14:30

Làng K'te

4/11/2021

15:00 - 16:00

Làng H'Ôn

5/11/2021

8:30 - 9:30

Làng Nhang Nhỏ

5/11/2021

10:00 - 11:00

Làng Tơ Kăk

5/11/2021

13:30 - 14:30

Làng BơYa

5/11/2021

15:00 - 16:00

KTM - Sơró

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Yang

6/11/2021

8:00 - 12:00

Khu TĐC Kon Thụp

6/11/2021

9:00 - 11:00

TBA Bệnh viện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

4/11/2021

8:00 - 10:00

TBA Đồng Tâm 2, TBA Bình An