Ngày

Giờ

Điện lực Pleiku

8/3/2023

8:00 - 10:00

Làng A Xã Gào

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Sê

8/3/2023

8:30 - 9:30

Ngã ba IaTiêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đak Đoa

8/3/2023

9:30 - 10:30

Đăk Lanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chư Prông

6/3/2023

7:30 - 8:30

TBA Nasa

6/3/2023

8:00 - 9:00

TBA Đinh Kỳ Sinh

6/3/2023

9:00 - 10:00

Trang trại 4 mùa

6/3/2023

9:30 - 10:30

TBA Nguyễn Hữu Sơn

6/3/2023

10:30 - 11:30

TBA Cty xăng dầu BTN

6/3/2023

13:30 - 14:30

TBA Trần Quang Sáng (làng IaRing); TBA Tống Văn Dũng

6/3/2023

15:00 - 16:00

TBA Nguyễn Công Luận; TBA Ngô Văn Ngọc

7/3/2023

7:30 - 8:30

TBA NMCB gỗ Danh Thông; TBA sắn Gia Tường

7/3/2023

9:00 - 10:00

TBA T&H Gia Lai; TBA Đỉnh Phong

7/3/2023

10:30 - 11:30

TBA Trần Văn Bình; TBA Giáo xứ Hoàng Yên

7/3/2023

13:30 - 14:30

TBA DNTN Hùng Nguyệt; TBA NH Đại Phúc

7/3/2023

15:00 - 16:00

TBA Phan Thành Công; TBA Nguyễn Quốc Hương

8/3/2023

8:00 - 9:00

TBA Trại bò cách ly

8/3/2023

8:00 - 11:00

TBA Tô Thắng; TBA Trại bò sinh sản

8/3/2023

9:30 - 10:30

TBA Hồ trung tâm

8/3/2023

13:00 - 14:00

TBA CSHA 1; TBA Trạm bơm tưới khu C

8/3/2023

14:30 - 15:30

TBA Trung Nguyên

8/3/2023

15:00 - 16:00

TBA NT cao su Ia Púch 3