Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

15/01/2022

8:00 - 15:00

Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

16/01/2022

8:00 - 12:00

Ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

16/01/2022

8:00 - 16:00

Ấp 2A, Xã Vị Tân TP Vị Thanh (dọc Kênh 10 Thước)

16/01/2022

11:00 - 13:00

Ấp Thạnh Thắng, Thạnh An, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

14/01/2022

11:00 - 13:00

Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

15/01/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

16/01/2022

8:00 - 13:00

Một phần xã Long Trị, thị xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

15/01/2022

9:00 - 11:00

Một phần ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

15/01/2022

10:00 - 11:00

Ấp 6 xã Vị Thủy

16/01/2022

9:00 - 15:00

Ấp 2, ấp 7 xã Vĩnh Thuận Tây; Ấp 5 xã Vĩnh Trung; Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

15/01/2022

8:00 - 15:00

Xã Vĩnh Viễn A; Ấp 03, 04, 05, 11 TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ; Ấp 01 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ