Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

15/5/2022

8:00 - 17:00

Khu vực 3, phường 7, TP Vị Thanh (đường số 1, cụm CN-TTCN Vị Thanh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

15/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần TT Cái Tắc; xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

16/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

17/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

17/5/2022

14:00 - 16:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

15/5/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long; ấp Trường Khánh 1, 2, Long Hòa A, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

16/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

15/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 09 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

17/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 04, 05 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ