Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

11/10/2023

8:00 - 14:00

Ấp 7B2 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

13/10/2023

8:00 - 14:00

Ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

12/10/2023

8:00 - 16:00

Ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh

13/10/2023

8:00 - 16:00

Ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh