Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

18/11/2021

8:00 - 16:30

Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

20/11/2021

8:00 - 17:00

Xã Vị Tân, phường 4, TP Vị Thanh

21/11/2021

8:00 - 17:00

Phường I, TP Vị Thanh (đường Trưng Trắc, Trưng Nhị, đường 30/4, một phần đường Trần Hưng Đạo)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

18/11/2021

8:30 - 12:30

Trụ 169/06/01-474CH thị trấn 7000, huyện Châu Thành A

21/11/2021

5:00 - 17:00

Một phần xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Một phần xã Nhơn Nghĩa A, xã Thạnh Xuân, thị trấn Cái Tắc, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

19/11/2021

8:00 - 12:00

Ấp Đông An 2A, xã Tân Thành

20/11/2021

8:00 - 12:00

Ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành

20/11/2021

13:00 - 15:00

Ấp Đông Bình, xã Tân Thành

21/11/2021

8:00 - 10:00

Trạm khách hàng Giáp Quán Thăng, ấp Long An B, TT Cái Tắc

21/11/2021

8:00 - 16:00

Ấp Long An, TT Cái Tắc; Ấp Long Hòa A, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

18/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

21/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/11/2021

9:00 - 15:00

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

21/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phương Thạnh, ấp Phương Bình, ấp Phương An A, xã Phương Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

18/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp 4 xã Vĩnh Thuận Tây

19/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Vĩnh Thuận Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

16/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 03 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

21/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 02, 06 xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ