Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

17/1/2023

8:00 - 16:30

Ấp 4 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

18/1/2023

7:00 - 15:00

Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

17/1/2023

8:00 - 16:00

Ấp Long Hoà B, Long Sơn 1, Long Sơn 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp

18/1/2023

8:00 - 14:00

Ấp Thắng Mỹ, xã Phụng Hiệp

19/1/2023

8:00 - 14:00

Khu vực 6 phường Ngã Bảy

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

17/1/2023

8:00 - 16:00

Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

18/1/2023

8:00 - 16:00

Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

19/1/2023

13:00 - 16:00

Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ