Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

22/4/2022

8:00 - 15:00

Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

23/4/2022

8:00 - 16:30

Khu vực 2, 4, phường 5, TP Vị Thanh (KDC-TĐC phường 5, đường Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, đường Trần Hưng Đạo, kênh Ba Liên). Ấp 2, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (dọc kênh Xáng Xà No)

23/4/2022

8:00 - 16:30

Phường 5, TP Vị Thanh

  

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

22/4/2022

8:00 - 16:00

Ấp Phụng Sơn, xã Tân Long

23/4/2022

7:30 - 16:30

Khu vực 4, phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy

24/4/2022

8:00 - 14:00

Ấp Long An B, TT Cái Tắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

24/4/2022

8:00 - 16:00

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - ấp 11 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/4/2022

8:00 - 17:00

Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

22/4/2022

9:00 - 14:00

Ấp 9 xã Vị Thắng