Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

25/7/2022

8:00 - 14:00

Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

26/7/2022

8:00 - 16:30

Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

25/7/2022

9:00 - 12:00

Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

25/7/2022

8:00 - 15:00

KV 6, phường Lái Hiếu

26/7/2022

8:00 - 17:00

KV 1, phường Lái Hiếu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/7/2022

7:30 - 17:00

Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

26/7/2022

8:00 - 15:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

24/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Cây Dương; thị trấn Búng Tàu; xã Hiệp Hưng; xã Hòa Mỹ; xã Bình Thành; xã Thạnh Hòa

25/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Quới, xã Hòa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

24/7/2022

8:00 - 15:00

Ấp 9 xã Vị Thắng

25/7/2022

8:00 - 8:30

Ấp 12 xã Vị Thắng

26/7/2022

8:00 - 8:30

Ấp 12 xã Vị Thắng