Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

6/11/2021

8:00 - 17:00

Phường 3, TP Vị Thanh

7/11/2021

8:00 - 16:30

Phường 3, 5, TP Vị Thanh

7/11/2021

8:00 - 17:00

Phường 1, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

7/11/2021

6:00 - 16:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

6/11/2021

8:30 - 12:30

Ấp Tân Phú A2, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp

7/11/2021

8:00 - 16:00

Khu vực Láng Sen, Láng Sen A, phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

5/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ

5/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần xã Long Phú, TX Long Mỹ

6/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Long Trị, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

7/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Hòa Mỹ; Thị trấn Kinh Cùng; Xã Tân Bình; Xã Bình Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

8/11/2021

11:00 - 13:00

Một phần ấp 11 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

7/11/2021

8:00 - 10:00

Ấp 1  thị trấn Nàng Mau