Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

26/12/2021

8:00 - 11:00

Khu vực 1 phường 1, TP Vị Thanh (đường Châu Văn Liên, Lê Lai, Lê Lợi, Hải Thượng Lãn Ông, một phần đường Đoàn Thị Điểm)

26/12/2021

8:00 - 12:00

Khu vực 4 phường 5, TP Vị Thanh (đường Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt)

26/12/2021

8:00 - 17:00

Khu vực 3, 4 phường 3, TP Vị Thanh (Đường Trần Hưng Đạo); Phường 7, TP Vị Thanh; Các xã Tân Tiến; Hỏa Tiến; Hỏa Lựu, TP Vị Thanh; Ấp 1, 2, 2A xã Vị Tân, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

26/12/2021

5:00 - 17:00

Một phần thị trấn Một Ngàn; Xã Tân Hòa; Xã Trường Long A; Xã Trường Long Tây; Thị trấn Bảy Ngàn; Một phần thị trấn Rạch Gòi; Một phần xã Nhơn Nghĩa A; Xã Thạnh Xuân; Thị trấn Cái Tắc; Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành A

26/12/2021

5:00 - 17:00

Một phần xã Tân Bình; xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

  

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

26/12/2021

6:00 - 17:00

Khu vực 1, 3, 4 phường Hiệp Thành; TP Ngã Bảy và một phần huyện Phụng Hiệp

27/12/2021

8:00 - 15:00

Khu vực 2 phường Lái Hiếu

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

26/12/2021

7:30 - 13:00

Một phần xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy

26/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần thị xã Long Mỹ

26/12/2021

12:30 - 16:00

Một phần xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy

27/12/2021

8:00 - 10:00

Một phần xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

27/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Trị, thị xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

26/12/2021

6:00 - 17:00

Một phần xã Hiệp Hưng; Thị trấn Búng Tàu; Một phần thị trấn Cây Dương; Xã Hòa Mỹ; Xã Bình Thành; Xã Thạnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

26/12/2021

7:30 - 11:00

Xã Vị Thủy; xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy

26/12/2021

7:30 - 14:30

Xã Vị Thủy; xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy

27/12/2021

10:00 - 12:00

Ấp 5, ấp 6 xã Vĩnh Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

26/12/2021

7:00 - 7:04

Thị trấn Vĩnh Viễn; xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

26/12/2021

11:00 - 11:04

Thị trấn Vĩnh Viễn; xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ