Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

28/6/2022

8:00 - 16:30

Phường 5, TP Vị Thanh (dọc đường Hùng Vương)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

26/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long

26/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực 1, phường Lái Hiếu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

28/6/2022

8:00 - 16:00

Khu TĐC Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Tạnh, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

28/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp 4, xã Hòa An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/6/2022

8:00 - 15:00

Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành