Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

29/9/2023

8:00 - 14:00

Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

1/10/2023

8:30 - 12:30

Một phần xã Tân Hòa; một phần xã Trường Long Tây; thị trấn 7000, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

29/9/2023

7:30 - 17:00

KV 2 phường Hiệp Thành

1/10/2023

7:00 - 17:00

Ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh; ấp Long An B, TT Cái Tắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

29/9/2023

9:00 - 10:00

Ấp Tân Trị 1, xã Tân Phú, TX Long Mỹ

1/10/2023

8:00 - 16:00

Ấp Long Bình 1, xã Long Phú, TX Long Mỹ. Ấp 2 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thị Trấn, TT Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

30/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp 3, 4, 8 xã Vị Thủy; ấp 6, 7 xã Vĩnh Thuận Tây

1/10/2023

8:00 - 15:00

Ấp 11 xã Vị Thắng; Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường

1/10/2023

8:00 - 16:30

Ấp 11 xã Vị Thắng; Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

30/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp 1 TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

30/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp 1 TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ