Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

27/11/2021

6:00 - 17:00

Khu vực 6 phường 4, TP Vị Thanh (đường Nguyễn Trãi). Khu vực 1, 2, 5 phường 5, TP Vị Thanh (đường Ba Tháng Hai; đường 1/5 nối dài; kênh Vị Bình; kênh Nông Dân). Ấp 3, 4, 5 xã Vị Tân, TP Vị Thanh (đường kênh Tắc)

27/11/2021

6:00 - 17:00

Phường 1, TP Vị Thanh. Khu vực 1, 2, 3, 5, 6 phường 3, TP Vị Thanh (Khu DC-TĐC phường 3 - Cát Tường, kênh Vị Bình, kênh Xáng Hậu)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

28/11/2021

5:00 - 8:00

Một phần xã Tân Bình và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A

28/11/2021

5:00 - 17:00

Xã Nhơn Nghĩa A; một phần thị trấn Rạch Gòi; thị trấn Một Ngàn; xã Trường Long A; xã Trường Long Tây; xã Tân Hòa; xã Thạnh Xuân, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Xã Vị Đông; xã Vị Thanh; xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Ấp 8, 9 xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

28/11/2021

5:00 - 17:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Một phần xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

28/11/2021

8:00 - 16:00

KV 5 phường Lái Hiếu; KV1 phường Ngã Bảy, phường Lái Hiếu; KV Láng Sen, phường Hiệp Lợi; Ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

27/11/2021

6:00 - 11:00

Một phần phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ

27/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; Một phần xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/11/2021

7:00 - 17:00

Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

27/11/2021

6:00 - 11:00

Một phần xã Hòa An; Xã Phương Bình

28/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phương Bình, Phương An A, xã Phương Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

27/11/2021

6:00 - 17:00

Huyện Vị Thủy

28/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp 5 xã Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

28/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ