Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

29/4/2022

8:00 - 15:00

Xã Vị Tân, TP Vị Thanh

29/4/2022

8:00 - 16:30

Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

29/4/2022

7:30 - 16:00

Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

29/4/2022

7:30 - 17:00

Khu vực 4, phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/4/2022

8:00 - 11:00

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

29/4/2022

11:30 - 13:30

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

29/4/2022

8:00 - 13:00

Ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy