Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

1/8/2022

8:00 - 14:00

Xã Vị Tân, TP Vị Thanh

2/8/2022

8:00 - 14:00

Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

31/7/2022

8:00 - 16:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

31/7/2022

13:00 - 17:00

TT Rạch Gòi, huyện Châu Thành A

1/8/2022

8:00 - 9:30

Trạm CSCC QL61C - trường lái, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

1/8/2022

10:00 - 11:30

Trạm TT Viettel Châu Thành A, TT Một Ngàn, huyện Châu Thành A

1/8/2022

13:00 - 14:30

Trạm BCHQS huyện Châu Thành A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

1/8/2022

15:00 - 16:30

Trạm Trường THCS Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

2/8/2022

8:00 - 9:30

Trạm DNTN Năm Tịnh, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

2/8/2022

10:00 - 11:30

Trạm Phòng khám ĐK KV Tân Hòa, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

2/8/2022

13:00 - 14:30

Trạm Cơ khí Nguyễn Văn Trung, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

2/8/2022

15:00 - 16:30

Trạm VLXD Tuyết Mai, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

1/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành

2/8/2022

8:00 - 16:00

KV Xẻo Vong C, phường Hiệp Lợi; ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

31/7/2022

8:30 - 16:30

TT Ngã Sáu, huyện Châu Thành

1/8/2022

8:00 - 12:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

2/8/2022

7:30 - 12:30

Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

2/8/2022

8:00 - 12:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

2/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4, xã Hòa an

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

1/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp 12 xã Vị Thắng

2/8/2022

8:30 - 16:00

Ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường