Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

7/1/2023

8:00 - 13:00

Khu vực 6 phường IV, TP Vị Thanh

7/1/2023

8:00 - 16:30

Khu vực 2 phường V, TP Vị Thanh

9/1/2023

8:00 - 16:30

Khu vực 3 phường IV, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

9/1/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Hòa Quới, xã Hòa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

8/1/2023

6:00 - 17:00

Một phần xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/1/2023

8:30 - 14:30

Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

7/1/2023

8:00 - 11:00

Huyện ủy huyện Vị Thủy; UBND huyện Vị Thủy