Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

6/11/2022

8:00 - 16:30

Khu vực 3 phường VII, TP Vị Thanh (đường Nguyễn Chí Thanh, đường số 1 cụm CN-TTCN Vị Thanh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

4/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

6/11/2022

10:00 - 14:00

Xã Trường Long A và xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

4/11/2022

8:00 - 16:30

Ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

6/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Vĩnh Tường; Bình Thạnh, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

4/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Bình; Một phần ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

6/11/2022

6:00 - 6:05

Xã Vị Trung; xã Vĩnh Trung; xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

6/11/2022

8:00 - 16:00

TT Nàng Mau; xã Vị Thắng; xã Vị Trung; xã Vĩnh Trung; xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

6/11/2022

17:00 - 17:05

Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

4/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp 4, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

4/11/2022

10:00 - 12:00

Ấp 1, 2, 3, 4 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

4/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp 4, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ