Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

8/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng

9/8/2022

8:00 - 15:00

Ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

8/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Thuận An, TX Long Mỹ

9/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Vĩnh Tường; phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2022

8:00 - 12:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

9/8/2022

7:30 - 12:30

Xã Phú Hữu; thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

9/8/2022

8:00 - 12:00

Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

8/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần thị trấn Búng Tàu

9/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 8 xã Hòa An