Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

9/9/2022

8:00 - 14:00

Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

9/9/2022

8:00 - 9:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

9/9/2022

9:00 - 10:00

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

10/9/2022

7:30 - 17:00

Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

11/9/2022

8:00 - 9:00

Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A

11/9/2022

8:00 - 12:00

Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

9/9/2022

8:00 - 16:30

Ấp Tân Phú A1, Tân Phú B1, xã Tân Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

9/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Long Trị, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2022

7:00 - 17:00

TT Mái Dầm, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

10/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Tân Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

9/9/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 12 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ