Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

10/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp 7B1 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

11/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

11/3/2023

8:00 - 16:30

KV 2, KV 5 phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy