Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

11/11/2022

8:00 - 14:00

Ấp 6 xã Vị Tân, TP Vị Thanh (kênh Đoàn Dong)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

11/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp Trầu Hôi, ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

11/11/2022

8:00 - 16:00

Ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

12/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

13/11/2022

8:00 - 15:00

Ấp 6 xã Vị Thủy; Ấp 6, ấp 7 xã Vĩnh Thuận Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

11/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng

12/11/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 8, xã Hòa An

12/11/2022

9:20 - 10:20

Một phần ấp 8, xã Hòa An

12/11/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp Phương Quới, xã Phương Bình

12/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Phương Lạc, xã Phương Bình

13/11/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Phương An, xã Phương Bình

13/11/2022

9:20 - 10:20

Một phần ấp Quyết Thắng A, xã Hiệp Hưng

13/11/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình

13/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

13/11/2022

7:30 - 16:30

Xã Vĩnh Viễn A; Ấp 3, 4, 5, 11 TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ