Ngày

Giờ

Điện lực Nha Trang

10/1/2023

7:30 - 15:00

Trạm 70 - Vĩnh Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Ranh

12/1/2023

7:30 - 13:30

Trạm N.01 Tô Hạp, N.02 Tô Hạp, N.03 Tô Hạp, N.04 Tô Hạp, N.05 Tô Hạp, N.06 Tô Hạp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hòa

11/1/2023

7:00 - 8:15

Trạm Ninh Thân 1, Tân Lập - Ninh Sim, Bơm cấp nước Dục Mỹ

11/1/2023

8:30 - 9:45

Trạm Ninh Thân 2, Lam Sơn - Ninh Sim, Tân Khánh 2 - Ninh Sim

11/1/2023

10:00 - 11:30

Trạm UBND Ninh Trung, Tân Khánh - Ninh Sim, Phước Lâm - Ninh xuân

11/1/2023

13:30 - 14:30

Trạm Đống Đa - Ninh Sim, PĐ Ninh Thượng 10, PĐ Ninh Xuân 02

12/1/2023

8:00 - 9:30

Đông Hải - Ninh Hải, Đông Hải 2, Cty TNHH TMDV kỹ thuật Yến Thanh, Cty CP ĐTXD Khánh Anh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Diên Khánh

12/1/2023

7:30 - 12:30

Trạm 154 - Diên Phú, Trạm 156 - Diên Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vạn Ninh

12/1/2023

7:00 - 17:00

Trạm công cộng 507 Vạn Giã - 065D032

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hải

10/1/2023

6:00 - 11:30

T.298 - Rusalca, Cty TNHH Hồ Tiên, Cty CP du lịch Champarama, Cty CP Vega City, TBACD T.298D Cty Vega City, TBACD T.298E Cty Vega City, Đèn đường Phạm Văn Đồng

11/1/2023

6:00 - 17:00

Cty CP khu du lịch Vega City, Trạm Bãi Tiên - Cty Vega City, Trạm đèn đường Lương Sơn

11/1/2023

7:00 - 11:00

T.86A - Nguyễn Khuyến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Nguyên

12/1/2023

11:00 - 12:00

Trạm 26 Phước Long, Trạm 25B Đồng Muối 2, Trạm 485 Cty CP đầu tư VCN, Lộ công cộng trạm 483, Cty CP đầu tư VCN, Trạm công cộng 399, Cty CP đầu tư và xây dựng HUD

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Lâm

12/1/2023

8:00 - 9:30

Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường