Ngày

Giờ

Điện lực Nha Trang

19/8/2021

9:00 - 10:00

Trạm T.50A - Phú Vinh

23/8/2021

7:30 - 8:15

Trạm T.39B - Âu Cơ

23/8/2021

8:30 - 9:15

Trạm T.39 - Lê Chân

23/8/2021

9:30 - 10:15

Trạm T.58 - Lạc Long Quân

23/8/2021

10:30 - 11:15

Trạm T.63B - Hồng Bàng

23/8/2021

13:30 - 14:15

Trạm T.81C - Trần Nguyên Hản

23/8/2021

14:30 - 15:15

Trạm T.55C - Mê Linh

23/8/2021

15:30 - 16:15

Trạm T.439 Công ty TNHH TM DV An Thịnh-96B/1/8 TPhu

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.50A - Phú Vinh; Trạm T.50c - Phú Vinh; Trạm T.19B - Cầu Dứa; Trạm T.50B - Phú Vinh; Trạm T.50D - Cầu Bè; Trạm T.50K - Vĩnh Thạnh; Trạm T.50L - Cầu Bè; Trạm T.59C - Vĩnh Thạnh

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.46B - Vĩnh Châu - V Hiệp

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.50G Vĩnh Thạnh (gần Trường Hà Huy Tập)

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.174 Trạm Đèn đường Cầu Dứa

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.379 Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cầu Dứa VH

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.441 TT Tần số VTĐ khu vực VII-VThanh NT

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.444 Khu liên cơ ngành nông nghiệp - đường 23/10

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.543 Công ty TNHH BĐS Hoàng Vân

24/8/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.556 - Dự án ABC Nha Trang

25/8/2021

7:30 - 9:30

Trạm T.66B - Xóm Đình

25/8/2021

9:45 - 11:30

Trạm T.54A - Đất Lành - Vĩnh Thái

25/8/2021

14:00 - 15:30

Trạm T.20 - Mê Linh

25/8/2021

15:45 - 17:00

Trạm T.75 - Hà Ra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Ranh

25/8/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.138B - (15)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hòa

19/8/2021

7:00 - 9:30

PĐ Ninh Tây 02 (Ninh Tây); PĐ Ninh Tây 03 (Ninh Sim); PĐ Ninh Tây 04; PĐ Ninh Tây 05; PĐ Ninh Tây 06; Ninh Sim (phủ lõm)

19/8/2021

7:00 - 9:30

Trại chăn nuôi 1; Trại chăn nuôi 2; TT Giống đà điểu Ninh Tây

19/8/2021

9:45 - 12:00

Phụng Cang - Ninh Hưng; Mỹ Lợi - Ninh Hưng; Phước Mỹ - Ninh Hưng

19/8/2021

9:45 - 12:00

PĐ Ninh Lộc 5; PĐ Ninh Lộc 7; PĐ Ninh Lộc 6

20/8/2021

7:00 - 14:00

Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây

20/8/2021

7:00 - 14:00

Nông trường bò giống Ninh Tây

20/8/2021

7:00 - 14:00

Công ty CP Bò giống miền trung

21/8/2021

7:00 - 14:00

PĐ Ninh Giang 06; PĐ Ninh Giang 04; PĐ Ninh Giang 05; PĐ Ninh Giang 03

21/8/2021

7:00 - 14:00

Ninh Giang, Ninh Hoa (phủ lõm)

23/8/2021

7:00 - 14:00

PĐ Ninh Xuân 10; PĐ Ninh Xuân 04; PĐ Ninh Xuân 05; PĐ Ninh Xuân 06; Ngũ Mỹ - Ninh Xuân

23/8/2021

7:00 - 15:00

PĐ Ninh Hà 03

23/8/2021

7:00 - 14:00

CS SX gạch Lê Thị Mẫn

23/8/2021

7:00 - 14:00

DNTN Xuân Phương

23/8/2021

7:00 - 14:00

CS SX gạch Việt Tâm

23/8/2021

7:00 - 14:00

Công ty TNHH Thuận Thành Phát

23/8/2021

7:00 - 14:00

Khai thác khoáng sản Tân Hòa Phát

24/8/2021

7:00 - 15:00

PĐ Ninh Thượng 01; PĐ Ninh Thượng 02; PĐ Ninh Thượng 03; PĐ Ninh Xuân 19; PĐ Ninh Xuân 20; PĐ Ninh Xuân 21; PĐ Ninh Xuân 18; PĐ Ninh Xuân 22

24/8/2021

7:00 - 15:00

CS SX gạch Nguyễn Nghiệp; CS SX gạch Nguyễn Nghiệp 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Diên Khánh

20/8/2021

8:00 - 10:00

T.22 - xã Khánh Thành; T.23 - xã Khánh Thành; T.24 - xã Khánh Thành; T.25 - xã Khánh Thành; T.26 - xã Khánh Thành; T.27 - xã Khánh Thành; T.28 - xã Khánh Thành

20/8/2021

8:00 - 10:00

T.107 - Khánh Thành

20/8/2021

8:00 - 10:00

TCD T.132 Nhà máy nước

23/8/2021

7:00 - 12:00

Trạm 98 - Diên Điền

25/8/2021

7:30 - 8:30

Trạm 34 - Diên Thọ

25/8/2021

8:30 - 9:30

Trạm 35 - Diên Thọ

25/8/2021

9:30 - 10:30

Trạm 35B - Diên Thọ

25/8/2021

10:30 - 11:30

Trạm 413 - Diên Thọ

25/8/2021

13:30 - 14:30

Trạm 36 - Diên Lâm

25/8/2021

14:30 - 15:30

Trạm 170 - Diên Lâm

25/8/2021

15:30 - 16:30

Trạm 162 - Diên Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vạn Ninh

19/8/2021

8:00 - 17:00

Trạm công cộng FC53355B Đại Lãnh

20/8/2021

8:00 - 17:00

Trạm công cộng 03 Vạn Long

21/8/2021

7:30 - 16:00

Trạm công cộng 501E Vạn Giã-065D027B

21/8/2021

7:30 - 16:00

Trạm công cộng 501D Vạn Giã-065D029

21/8/2021

7:30 - 16:00

Nhà hàng tiệc cưới Phương Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hải

20/8/2021

5:00 - 16:00

Trạm CC T.188 Vĩnh Lương

20/8/2021

5:00 - 6:00

Thôn Cát Lợi 1

20/8/2021

5:00 - 16:00

Cát Lợi 2

20/8/2021

5:00 - 16:00

T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương

20/8/2021

5:00 - 6:00

Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-XN TTTH Nha Trang

20/8/2021

5:00 - 6:00

Nuôi tôm Vĩnh Lương

20/8/2021

5:00 - 6:00

Chùa Phật Quang Sơn

20/8/2021

5:00 - 6:00

Tôm giống Vĩnh Lương

20/8/2021

5:00 - 6:00

Trại tôm ông Trung

20/8/2021

15:00 - 16:00

Thôn Cát Lợi 1

20/8/2021

15:00 - 16:00

Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-XN TTTH Nha Trang

20/8/2021

15:00 - 16:00

Nuôi tôm Vĩnh Lương

20/8/2021

15:00 - 16:00

Chùa Phật Quang Sơn

20/8/2021

15:00 - 16:00

Tôm giống Vĩnh Lương

20/8/2021

15:00 - 16:00

Trại tôm ông Trung

25/8/2021

7:00 - 11:30

Cù lao Vĩnh Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Lâm

19/8/2021

7:00 - 11:00

Trạm B022 Gần Chợ - CAN

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B028B Cam An Nam; Trạm B023 Cam An Nam; Trạm B025 Cam An Nam; Trạm B027 Cam An Nam; Trạm C033 Cam An Bắc; Trạm C034 Cam An Bắc; Trạm C035 Cam An Bắc

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C036 Cam An Bắc; Trạm B022B Cam An Nam; Trạm B028C Cam Hiệp Nam; Trạm C030B Cam An Bắc; Trạm C030C Cam An Bắc; Trạm C032B Cam An Bắc; Trạm D037B Cam Hiệp Nam

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B022 Gần Chợ - CAN; Trạm B024 Vĩnh Trung CAN; Trạm B026 Cam An Nam; Trạm B028 Trường H.H.Thám; Trạm C029 Vĩnh Thái - CAB; Trạm C030 Hiền Lương - CAB

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C031 Triệu Hải - CAB; Trạm C032 Thủy Ba - CAB; Trạm C037 Cam An Bắc

20/8/2021

6:00 - 6:30

Bưu điện - Cam An Nam

20/8/2021

6:00 - 6:30

Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Diệp Đức Quyền) - Cam An Bắc

20/8/2021

6:00 - 6:30

Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) - Cam An Bắc

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trại gà Trần Thị Bạch Yến

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi gà Phạm Thị Phương Thảo

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Hồng Phúc

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại gà ông Vinh

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại bà Lê Thị Minh Phượng

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại Cao Thị Thanh Thuận

20/8/2021

6:00 - 6:30

Tổ hợp tên lửa PK Spyder

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm y tế xã Cam An Nam

20/8/2021

6:00 - 6:30

Hệ thống cấp nước Cam Hiệp Bắc

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại gia công gà thịt - bà Nguyễn Thị Hồng

20/8/2021

6:00 - 6:30

Công ty cổ phần đô thị Cam Ranh

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi heo - Bùi Thị Én

20/8/2021

6:00 - 6:30

Cơ sở sản xuất Ngô Kiên Cường

20/8/2021

6:00 - 6:30

Công ty TNHH Phan Gia Solar

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B690 - Công Ty TNHH An Nam Sunrise

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B691 - ĐMT Công ty CP Cam Hiệp Phát

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B692 - ĐMT Cty TNHH NN Xanh Nguyễn Gia Phát

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B693 - ĐMT Cty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Lúa Mới

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B694 - Công ty TNHH SX ĐT Gia Khang

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B695 - Công ty TNHH MTV XD Khánh Dương

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B696 - Công ty CP TM DV BICI

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B697 - Công ty TNHH SX TM ĐT Trần Lê Gia

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B698 - Công ty TNHH ĐT NN Hoa Hướng Dương

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B699 - Công ty TNHH Faso TL

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm B700 - Công ty TNHH Nhật Minh FS

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trại chăn nuôi Phùng Khánh

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi gà - Trần Triệu Minh

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Văn Thiện

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Tưởng

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Văn Thịnh

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Đức Minh

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C653 - Công ty TNHH XD TM Nhân Thuận Phát

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C654 - Công ty TNHH NTK Solar

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C655 - Công ty CP PTNL Trung Sơn

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C656 - Công ty CP ĐT PT Tài nguyên năng lượng VN

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C657 - Công ty CP ĐT PT Eco Khánh Hòa

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C658 - Công ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C659 - Công ty TNHH TM XD TH Thành An

20/8/2021

6:00 - 6:30

Trạm C660 - Công ty CP ĐT PT Eco Nha Trang

20/8/2021

6:30 - 10:30

Trạm B025 Cam An Nam; Trạm B027 Cam An Nam; Trạm B024 Vĩnh Trung CAN; Trạm B026 Cam An Nam

20/8/2021

6:30 - 10:30

Tổ hợp tên lửa PK Spyder

20/8/2021

6:30 - 10:30

Công ty CP đô thị Cam Ranh

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B690 - Công ty TNHH An Nam Sunrise

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B691 - ĐMT Công ty CP Cam Hiệp Phát

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B692 - ĐMT Cty TNHH NN Xanh Nguyễn Gia Phát

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B693 - ĐMT Cty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Lúa Mới

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B694 - Công ty TNHH SX ĐT Gia Khang

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B695 - Công ty TNHH MTV XD Khánh Dương

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B696 - Công ty CP TM DV BICI

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B697 - Công ty TNHH SX TM ĐT Trần Lê Gia

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B698 - Công ty TNHH ĐT NN Hoa Hướng Dương

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B699 - Công ty TNHH Faso TL

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm B700 - Công ty TNHH Nhật Minh FS

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm C653 - Công ty TNHH XDTM Nhân Thuận Phát

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm C654 - Công ty TNHH NTK Solar

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm C656 - Công ty CP ĐT PT Tài nguyên năng lượng VN

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm C657 - Công ty CP ĐT PT Eco Khánh Hòa

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm C658 - Công ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm C659 - Công ty TNHH TM XD TH Thành An

20/8/2021

7:30 - 13:00

Trạm C660 - Công ty CP ĐT PT Eco Nha Trang

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B028B Cam An Nam; Trạm B023 Cam An Nam; Trạm C033 Cam An Bắc; Trạm C034 Cam An Bắc; Trạm C035 Cam An Bắc; Trạm C036 Cam An Bắc; Trạm B022B Cam An Nam

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B028C Cam Hiệp Nam; Trạm C030B Cam An Bắc; Trạm C030C Cam An Bắc; Trạm C032B Cam An Bắc; Trạm D037B Cam Hiệp Nam; Trạm B022 Gần Chợ - CAN

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B028 Trường H.H.Thám; Trạm C029 Vĩnh Thái - CAB; Trạm C030 Hiền Lương - CAB; Trạm C031 Triệu Hải - CAB; Trạm C032 Thủy Ba - CAB; Trạm C037 Cam An Bắc

20/8/2021

10:00 - 10:30

Bưu điện - Cam An Nam

20/8/2021

10:00 - 10:30

Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Diệp Đức Quyền) - Cam An Bắc

20/8/2021

10:00 - 10:30

Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) - Cam An Bắc

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trại gà Trần Thị Bạch Yến

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi gà - Phạm Thị Phương Thảo

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Hồng Phúc

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại gà ông Vinh

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại bà Lê Thị Minh Phượng

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm y tế xã Cam An Nam

20/8/2021

10:00 - 10:30

Hệ thống cấp nước Cam Hiệp Bắc

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại gia công gà thịt bà Nguyễn thị Hồng

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi heo - Bùi Thị Én

20/8/2021

10:00 - 10:30

Cơ sở sản xuất Ngô Kiên Cường

20/8/2021

10:00 - 10:30

Công ty TNHH Phan Gia Solar

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B690 - Công ty TNHH An Nam Sunrise

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B691 - ĐMT Công ty CP Cam Hiệp Phát

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B692 - ĐMT Cty TNHH NN Xanh Nguyễn Gia Phát

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B693 - ĐMT Cty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Lúa Mới

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B694 - Công ty TNHH SX ĐT Gia Khang

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B695 - Công ty TNHH MTV XD Khánh Dương

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B696 - Công ty CP TMDV BICI

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B697 - Công ty TNHH SX TM ĐT Trần Lê Gia

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B698 - Công ty TNHH ĐT NN Hoa Hướng Dương

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B699 - Công ty TNHH Faso TL

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm B700 - Công ty TNHH Nhật Minh FS

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trại chăn nuôi Phùng Khánh

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi gà - Trần Triệu Minh

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Văn Thiện

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Tưởng

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Văn Thịnh

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Đức Minh

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C653 - Công ty TNHH XD TM Nhân Thuận Phát

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C654 - Công ty TNHH NTK Solar

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C655 - Công ty CP PTNL Trung Sơn

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C656 - Công ty CP ĐT PT Tài nguyên năng lượng VN

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C657 - Công ty CP ĐT PT Eco Khánh Hòa

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C658 - Công ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C659 - Công ty TNHH TM XD TH Thành An

20/8/2021

10:00 - 10:30

Trạm C660 - Công ty CP ĐT PT Eco Nha Trang

20/8/2021

10:30 - 15:30

Trạm B024 Vĩnh Trung CAN

21/8/2021

7:00 - 10:00

Trạm J076 Cam Hòa; Trạm J092 Cam Hòa; Trạm J131 Cam Hòa; Trạm J141 Cam Hòa; Trạm J093B Cam Hòa; Trạm J093C Cam Hòa; Trạm J095B Cam Hòa; Trạm H108C Cam Hải Tây

21/8/2021

7:00 - 10:00

Trạm H108 Cam Hải Tây; Trạm H167 Cam Hải Tây; Trạm J091 Cam Hòa; Trạm J093 Cam Hòa; Trạm J094 Cam Hòa; Trạm J095 Cam Hòa; Trạm J096 Cam Hòa; Trạm K089 Cam Tân

21/8/2021

7:00 - 10:00

Công ty CP Viễn thông Hà Nội (Cam Hòa)

21/8/2021

7:00 - 10:00

Trường tiểu học Cam Hòa 2

21/8/2021

7:00 - 10:00

Trại gà Nguyễn Ngọc Quý

21/8/2021

7:00 - 10:00

Bưu cục Cam Hòa

21/8/2021

7:00 - 10:00

Hồ chứa nước Cam Lâm Thượng

21/8/2021

7:00 - 10:00

Hồ chứa nước Cam Ranh Thượng

21/8/2021

10:00 - 16:00

Trạm J095 Cam Hòa