Ngày

Giờ

Điện lực Nha Trang

23/9/2021

6:00 - 16:30

Trạm T.93 Vĩnh Hiệp, T.71A Bình Cang, T.71B Bình Cang, T.71C Bình Cang, T.71E Bình Cang, T.71H Vĩnh Trung, T.74A Võ Cạnh, T.74B Võ Cạnh, T.74C Vĩnh Trung, T.74G Vĩnh Trung, T.131 Bến xe - Cty vận tải KH - đường 23/10, T.176 Cường Trang - Võ Cạnh, T.356 Cty TNHH SXDVTM Duy Nguyên - đường 23/10, T.357 Võ Cạnh - trong nhà, T.511 Cty TNHH Ấn Tượng, T.521 Cty TNHH Ô tô Huyndai Tín Thanh, T.548 Trạm trộn bê tông, T.670 Cty TNHH TMDV Việt Hùng, T.707 BQLDA ĐTCCT NNPT Nông thôn, T.354B Siêu thị Metro - Vĩnh Trung, T.511B Cty TNHH Ấn Tượng, T.548B Cty TNHH TMDVXD Khánh Vĩnh

23/9/2021

6:30 - 16:30

Trạm T.96C Đồng Nai

24/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.41B Kim Bồng - Ngọc Hiệp, T.68G Kim Bồng

25/9/2021

5:00 - 16:30

Trạm T.50A Phú Vinh, T.93 Vĩnh Hiệp, T.46A Cầu Ké, T.50E Đường Trung tâm xã Vĩnh Thanh, T.93B Vĩnh Thạnh, T.93C Hẻm Chùa Cao Đài, T.93D Vĩnh Hiệp, T.93E Vĩnh Thạnh, T.93G Vĩnh Thạnh, T.175 Trạm đèn đường Vĩnh Thạnh, T.358 Cty Toyota Ban Mê Thuột - đường 23/10, T.574 Ô tô Việt Hải (Viettel)

25/9/2021

5:00 - 5:10

Trạm T.01A Vĩnh Ngọc, T.01B Vĩnh Ngọc, T.01C Xã Vĩnh Ngọc, T.01D Trước Đình Phú Nông - Vĩnh Ngọc, T.01E Vĩnh Ngọc, T.01G Vĩnh Ngọc, T.01H Vĩnh Ngọc, T.01K Vĩnh Ngọc, T.01L Vĩnh Ngọc, T.01M Phú Nông, T.02A Vĩnh Ngọc, T.02B Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan), T.02C Vĩnh Ngọc - đường Liên Hoa, T.02D Chợ Vĩnh Ngọc, T.59 Vĩnh Thạnh, T.398 Khu đô thị VĐT, T.46D Trường MN Vĩnh Ngọc, T.50E Đường Trung tâm xã Vĩnh Thanh, T.50H Vĩnh Thạnh, T.50M Vĩnh Thạnh, T.59B Vĩnh Thạnh, T.59D Vĩnh Thạnh, T.95A Vĩnh Thạnh, T.95B HTX Vĩnh Thạnh, T.95C Vĩnh Thạnh, T.126 Bơm nước Xuân Phong 2, T.236 Cty CP Hóa mỹ phẩm tự nhiên, T.355 DNTN Nhật Ân, T.545 Nước đá viên Bình Minh

25/9/2021

16:30 - 16:40

Trạm T.01A Vĩnh Ngọc, T.01B Vĩnh Ngọc, T.01C Xã Vĩnh Ngọc, T.01D Trước Đình Phú Nông - Vĩnh Ngọc, T.01E Vĩnh Ngọc, T.01G Vĩnh Ngọc, T.01H Vĩnh Ngọc, T.01K Vĩnh Ngọc, T.01L Vĩnh Ngọc, T.01M Phú Nông, T.02A Vĩnh Ngọc, T.02B Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan), T.02C Vĩnh Ngọc - đường Liên Hoa, T.02D Chợ Vĩnh Ngọc, T.59 Vĩnh Thạnh, T.398 Khu đô thị VĐT, T.46D Trường MN Vĩnh Ngọc, T.50E Đường Trung tâm xã Vĩnh Thanh, T.50H Vĩnh Thạnh, T.50M Vĩnh Thạnh, T.59B Vĩnh Thạnh, T.59D Vĩnh Thạnh, T.95A Vĩnh Thạnh, T.95B HTX Vĩnh Thạnh, T.95C Vĩnh Thạnh, T.126 Bơm nước Xuân Phong 2, T.236 Cty CP Hóa mỹ phẩm tự nhiên, T.355 DNTN Nhật Ân, T.545 Nước đá viên Bình Minh

26/9/2021

7:00 - 8:30

Trạm T.20 Mê Linh

26/9/2021

8:45 - 10:00

Trạm T.20B Nguyễn Hữu Huân

26/9/2021

10:15 - 11:30

Trạm T.21B Trần Nhật Duật

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Ranh

23/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.108 (12)

24/9/2021

7:30 - 12:00

Trạm AA.01 Ba Cụm Bắc, AA.02 Ba Cụm Bắc, AA.03 Ba Cụm Bắc, CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA), CA.03 Ba Cụm Nam, CA.04 Ba Cụm Nam, T.05A Ba Cụm Bắc, T.05B Ba Cụm Bắc, T.07A Ba Cụm Bắc, T.04 Ba Cụm Bắc, T.05 Ba Cụm Bắc, T.06 Ba Cụm Bắc, T.07 Ba Cụm Bắc, CA.01 Ba Cụm Nam, T.07B Ba Cụm Bắc, T.103 Đài KTV Khánh Hoà

25/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.14H2 - (15)

26/9/2021

5:30 - 17:00

Trạm T.32 (09), T.34 (12), T.27D (13), T.27E (13), T.30D (11), T.30E (13), T.48D (13), T.49B (13), T.49 (13)*, T.27B (13), T.27C (09), T.29A (11), T.29B (09), T.30A (13), T.30B (13)#, T.30C (13)#, T.48A (15), T.48B (13), T.48C (13), BHXH Cam Ranh, Cty TNHH Cao Phong, Tiểu đoàn 114/E274/F377 QC PKKQ, Hoàng Diệp II, Bưu cục Cam phú, Tiểu đoàn (Tên lửa cây số 4), Đài truyền thanh, truyền hình, Cty CP Đô thị Cam Ranh (Đèn đường Tư pháp), Khách sạn Thành Mỹ, Cty CP Đô thị Cam Ranh Chiếu sáng CC đường 3/4 Tủ CSCC 55), Chi cục thuế Cam Ranh, Hộ KD Lê Văn Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hòa

23/9/2021

7:00 - 16:00

PĐ Ninh Xuân 05, PĐ Ninh Xuân 06, Ngũ Mỹ - Ninh Xuân, CS SX Gạch Lê Thị Mẫn, DNTN Xuân Phương, Cty TNHH Thuận Thành Phát

24/9/2021

6:30 - 16:00

PĐ Ninh Tây 17, PĐ Ninh Tây 18, PĐ Ninh Tây 14, PĐ Ninh Tây 15, PĐ Ninh Tây 16, PĐ Ninh Tây 12, PĐ Ninh Tây 19, Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây, PĐ Ninh Tây 08, PĐ Ninh Tây 09, PĐ Ninh Tây 11, PĐ Ninh Tây 13, Sớm Mới - Ninh Sim, Suối Mít, Ninh Tây (4638B), Trạm 4717B Ninh Sim, Nông trường bò giống Ninh Tây, PĐ Ninh Tây 10, NT bò giống (phủ lõm) Ninh Tây, Trạm BTS Viettel, Cty TNHH Vạn Lý, Thao trường sĩ quan thông tin, Cty TNHH CB Dăm gỗ Đại Thắng, Nhà máy chế xuất gỗ Ninh Tây, Cơ sở chăn nuôi Ngọc Vỹ, Cty CP An Phát Group, Cty CP Hưng Thịnh Green, BTS đèo phượng Hoàng, Trung tâm Mobifone Miền Trung, Cty CP Bò giống Miền Trung, Cơ sở SX Lê Văn Bảo

28/9/2021

7:00 - 15:00

PĐ Ninh Thượng 04, PĐ Ninh Thượng 05, PĐ Ninh Thượng 06

 

Ngày

Giờ

Điện lực Diên Khánh

23/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm 166 Diên Lâm, 167 Diên Lâm

23/9/2021

7:00 - 8:15

Trạm 331 DNTN Thọ Hoà

23/9/2021

9:00 - 10:00

Trạm 294 Trang trại CN Huỳnh Thị Chín

25/9/2021

6:00 - 15:00

Trạm 430 - Diên Thọ, 34B - Diên Thọ, 552 - Diên Lạc, 430B - Diên Thọ, 415 - Bộ CHQS tỉnh KH, 506 - Trang trại CN Hồ Đắc Phương, 515 - Cty TNHH MTV KV Hồng Phước, 538 - DNTN Nhân Thụy - Khánh Hòa, 543 - Nguyễn thị Xuân Thủy, 550 - Cty TNHH Tiện ích KH, 555 - Cty TNHH SX VLXD Tân Phát, 556 - Cty CP Giặt Ủi Hồng Ngọc, 562 - Trang trại Phan Thị Có, 563 - Cty TNHH SX & DVTM Duy Nguyên, 568 - Trang trại Lê thị Thảo, 590 - Cty TNHH MTV Nhật Lâm, 482 - Trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải, 485 - CTCP Việt Farm

26/9/2021

6:00 - 7:00

Trạm 153 - Diên Phú, 154 - Diên Phú, 156 - Diên Phú, 157 - Diên Phú, 158 - Diên Phú, 159 - Diên Phú, 207 - Diên An, 208 - Diên An, 209 - Diên An, 210 - Diên An, 211 - Diên An, 212 - Diên An, 213 - Diên An, 214 - Diên An, 215 - Diên Toàn, 216 - Diên Toàn, 217 - Diên Toàn, 253 - Vĩnh Trung, 454 - Diên Toàn, 03 - Diên Phú, 05 - Diên An, 03B - Diên Phú, 40 - Diên An, 41 - Diên An, 61 - Diên an, 83 - Diên An, 89 - Diên An, 104 - Diên Phú, 155 - Diên Phú, 346 - Diên Toàn, 41B - Diên An, 425 - Thị trấn DK, 445 - Diên Toàn, 473 - Diên Toàn, 272 - Cty TNHH Trà & Cafe VN, 285 - Cty TNHH Vỹ Lâm II, 299 - Cty TNHH Mỹ Anh, 336 - Cty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung bộ, 355 - Cty CP VC & TM Quang Châu, 374 - DNTN Cơ khí Bình Minh, 389 - DNTN Trường Xuân, 426 - Cty TNHH MTV Quang Quân, 429 - Cty TNHH Vạn An, 442 - Cty TNHH TM DV Gia Thịnh, 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh, 525 - Ban QL DV Công ích huyện DK, 574 - Cty TNHH Thiết kế & XD 4D, 605 - Cty TNHH Vỹ Lâm, 617 - Cty TNHH MTV Vận tải & TM Song Vĩnh Nghi

26/9/2021

7:00 - 11:00

Trạm 153 - Diên Phú, 154 - Diên Phú, 389 - DNTN Trường Xuân, 442 - Cty TNHH TM DV Gia Thịnh,

26/9/2021

11:00 - 12:00

Trạm 153 - Diên Phú, 154 - Diên Phú, 156 - Diên Phú, 157 - Diên Phú, 158 - Diên Phú, 159 - Diên Phú, 207 - Diên An, 208 - Diên An, 209 - Diên An, 210 - Diên An, 211 - Diên An, 212 - Diên An, 213 - Diên An, 214 - Diên An, 215 - Diên Toàn, 216 - Diên Toàn, 217 - Diên Toàn, 253 - Vĩnh Trung, 454 - Diên Toàn, 03 - Diên Phú, 05 - Diên An, 03B - Diên Phú, 40 - Diên An, 41 - Diên An, 61 - Diên an, 83 - Diên An, 89 - Diên An, 104 - Diên Phú, 155 - Diên Phú, 346 - Diên Toàn, 41B - Diên An, 425 - Thị trấn DK, 445 - Diên Toàn, 473 - Diên Toàn, 272 - Cty TNHH Trà & Cafe VN, 285 - Cty TNHH Vỹ Lâm II, 299 - Cty TNHH Mỹ Anh, 336 - Cty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung bộ, 355 - Cty CP VC & TM Quang Châu, 374 - DNTN Cơ khí Bình Minh, 389 - DNTN Trường Xuân, 426 - Cty TNHH MTV Quang Quân, 429 - Cty TNHH Vạn An, 442 - Cty TNHH TM DV Gia Thịnh, 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh, 525 - Ban QL DV Công ích huyện DK, 574 - Cty TNHH Thiết kế & XD 4D, 605 - Cty TNHH Vỹ Lâm, 617 - Cty TNHH MTV Vận tải & TM Song Vĩnh Nghi

26/9/2021

13:00 - 17:00

Trạm 156 - Diên Phú, 157 - Diên Phú

27/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm 59 - Diên Xuân, 228 - Diên Phước

28/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm 39 - Diên Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vạn Ninh

26/9/2021

5:30 - 6:00

Trạm công cộng 01 Mỹ Lương, 02 Mỹ Lương, 05 Tân Đức Vạn Lương, 01 Vạn Lương, phủ lõm Đất Giai Vạn Lương, 510B Vạn Lương-061D034B, 061D035B Vạn Lương 2, 508A Vạn Giã, 505A Tân Đức, 505B Tân Đức, 509A Tân Đức, 509B Tân Đức, 510 Vạn Lương 1, 511 Vạn Lương 2, 505C Tân Đức, 506 Tân Đức, 02 Tân Đức Vạn Lương, 061D029B Tân Đức, 827B Vạn Giã, FC53833B Vạn Lương, FC53834C Vạn Lương, Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung, Cty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh, Cty TNHH Ngọc Trai Việt Nam, Trạm chuyên dùng Cty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới, Trạm chuyên dùng Cty TNHH nông nghiệp Gia Thuận, Trạm chuyên dùng Cty TNHH phát triển NN Gia An, Trạm chuyên dùng Cty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang, Trạm chuyên dùng Cty TNHH hữu cơ Kinh Bắc, Trạm chuyên dùng Cty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng

26/9/2021

6:00 - 16:00

Trạm công cộng 01 Mỹ Lương, 02 Mỹ Lương, 05 Tân Đức Vạn Lương, 01 Vạn Lương, phủ lõm Đất Giai Vạn Lương, 510B Vạn Lương-061D034B, 061D035B Vạn Lương 2, 509A Tân Đức, 509B Tân Đức, 510 Vạn Lương 1, 511 Vạn Lương 2, 505C Tân Đức, 506 Tân Đức, 02 Tân Đức Vạn Lương, 061D029B Tân Đức, FC53833B Vạn Lương, FC53834C Vạn Lương, Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung, Cty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, Cty TNHH Ngọc Trai Việt Nam, Trạm chuyên dùng Cty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới, Trạm chuyên dùng Cty TNHH nông nghiệp Gia Thuận, Trạm chuyên dùng Cty TNHH phát triển NN Gia An, Trạm chuyên dùng Cty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang, Trạm chuyên dùng Cty TNHH hữu cơ Kinh Bắc, Trạm chuyên dùng Cty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng

26/9/2021

16:00 - 16:30

Trạm công cộng 01 Mỹ Lương, 02 Mỹ Lương, 05 Tân Đức Vạn Lương, 01 Vạn Lương, phủ lõm Đất Giai Vạn Lương, 510B Vạn Lương-061D034B, 061D035B Vạn Lương 2, 508A Vạn Giã, 505A Tân Đức, 505B Tân Đức, 509A Tân Đức, 509B Tân Đức, 510 Vạn Lương 1, 511 Vạn Lương 2, 505C Tân Đức, 506 Tân Đức, 02 Tân Đức Vạn Lương, 061D029B Tân Đức, 827B Vạn Giã, FC53833B Vạn Lương, FC53834C Vạn Lương, Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung, Cty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh, Cty TNHH Ngọc Trai Việt Nam, Trạm chuyên dùng Cty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới, Trạm chuyên dùng Cty TNHH nông nghiệp Gia Thuận, Trạm chuyên dùng Cty TNHH phát triển NN Gia An, Trạm chuyên dùng Cty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang, Trạm chuyên dùng Cty TNHH hữu cơ Kinh Bắc, Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hải

23/9/2021

7:00 - 11:30

Trạm Cù Lao Vĩnh Thọ

24/9/2021

7:00 - 11:30

Trạm T.392A-UBND xã Vĩnh Lương

28/9/2021

7:00 - 11:30

Trạm Chung cư Vĩnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Lâm

24/9/2021

7:00 - 11:00

Trạm D039B CHN, D039 Suối Cát - CHN

27/9/2021

7:00 - 11:30

Trạm N118 Suối Cát, N120 Suối Cát, N121 Suối Cát, N119B Suối Cát, N174 Xã Suối Cát, Trung tâm nuôi trồng thủy sản 3 - Thôn Suối Lau, KD53N623 Cty TNHH MTV D.A Tech, Cty TNHH Nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân, N628 - Khu TĐC Suối Lau 2 (BQLDA huyện Cam Lâm), N633 - Cty TNHH NLTT Fairy Nha Trang, N634 - Cty TNHH TM Eco Green, N635 - Cty TNHH MTV VT&TM Song Vĩnh Nghi, Cty TNHH Nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân, Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư Khánh Hòa, Cty Thủy sản Bạc Liêu