Ngày

Giờ

Điện lực Cam Ranh

6/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.05CN (10)

6/9/2021

8:00 - 9:00

Trạm Cơ sở nước đá Đỗ Như Sơn

6/9/2021

9:15 - 10:15

Trạm Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân

6/9/2021

10:45 - 11:45

Trạm Công ty CP DV Hàng không sân bay Đà Nẵng

7/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.05CN (10)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hòa

6/9/2021

7:00 - 15:00

PĐ Ninh Thương 01, PĐ Ninh Thượng 02, PĐ Ninh Thượng 03, PĐ Ninh Thượng 04, PĐ Ninh Thương 05, PĐ Ninh Thượng 06

6/9/2021

7:00 - 15:00

PĐ Ninh Xuân 18, PĐ Ninh Xuân 19, PĐ Ninh Xuân 22

6/9/2021

7:00 - 15:00

Cơ sở SX gạch Nguyễn Nghiệp, SX gạch Nguyễn Nghiệp 2

8/9/2021

7:00 - 16:00

PĐ Ninh Tây 14, PĐ Ninh Tây 15, PĐ Ninh Tây 16, PĐ Ninh Tây 17, PĐ Ninh Tây 18, PĐ Ninh Tây 19

 

Ngày

Giờ

Điện lực Diên Khánh

4/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm 222 - Diên Bình

6/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm 186 - Diên Thạnh, Trạm 186B - Diên Thạnh, Trạm 187 - Diên Thạnh

8/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm 59 - Diên Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hải

6/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.304 Văn Đăng - Vĩnh Lương, T.303D Lương Sơn, T.392D Văn Đăng 2 Vĩnh Lương

8/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.304 Văn Đăng - Vĩnh Lương, T.303D Lương Sơn, T.392D Văn Đăng 2 Vĩnh Lương

8/9/2021

7:00 - 11:30

Trạm T.392A UBND xã Vĩnh Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Lâm

4/9/2021

7:00 - 12:00

Trạm K157 Cam Tân, Công ty TNHH Hòa Phát, Công ty CP Khoáng sản & XD Vạn Phúc, Công ty TNHH MTV Hằng Hải, Công ty CP TMĐT P.H Nha Trang, Trạm K616 Công ty Hằng Hải (mỏ đá)

6/9/2021

7:30 - 15:30

Trạm C031 Triệu Hải - CAB

8/9/2021

8:00 - 10:00

Trạm C033 Cam An Bắc, C034 Cam An Bắc, C035 Cam An Bắc, C036 Cam An Bắc, C037 Cam An Bắc

8/9/2021

8:00 - 10:00

DN nuôi gà thịt (Diệp Đức Quyền) Cam An Bắc, DN nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) Cam An Bắc, Trại gà Trần Thị Bạch Yến, Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính

8/9/2021

8:00 - 10:00

Trang trại chăn nuôi gà - Phạm Thị Phương Thảo, Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Hồng Phúc, Trang trại chăn nuôi gà - Trần Triệu Minh, Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Văn Thiện

8/9/2021

8:00 - 10:00

Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Tưởng, Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Văn Thịnh

8/9/2021

8:00 - 10:00

Trạm C654 - Công ty TNHH NTK Solar, Trạm C656 - Công ty CP ĐT&PT Tài nguyên năng lượng VN, Trạm C658 - Công ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh, Trạm C659 - Công ty TNHH TM XD TH Thành An