Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

07/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang

08/01/2022

7:00 - 17:00

Chợ Bãi Nhà, xã Lại Sơn

08/01/2022

7:00 - 18:00

Đường Mạc Cửu (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Giải Phóng 9)

09/01/2022

7:00 - 17:00

Đường Nguyễn Thái Học, một phần đường Ngô Quyền, một phần đường Nguyễn Trung Trực. Ấp Thiên Tuế, Bãi Giếng, xã Lại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

09/01/2022

7:00 - 18:00

KP Minh An, Minh Phú, TT Minh Lương; Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hoà Hiệp; Ấp Minh Phong, Xà Xiêm, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

09/01/2022

8:00 - 11:00

Khu vực sân vận động phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

07/01/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm (dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ cổng chợ cầu số 3 đến cổng Đại đội trinh sát thuộc Tỉnh đội Kiên Giang)

08/01/2022

7:00 - 12:00

Dọc 2 bên Quốc lộ 80 & bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (từ TBA 110kV Hòn Đất đến Công ty TNHH Nam Hà) và các kinh 281, kinh 283 gồm một phần khu phố Sư Nam, TT Hòn Đất; một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn

08/01/2022

7:00 - 18:00

Dọc 2 bên Quốc lộ 80 & bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên (từ Công ty TNHH Nam Hà đến cầu Bình Giang 2) và các kinh 285, kinh 286, kinh KH7, kinh Vàm Rầy, kinh Cỏ Cội, kinh Tám Ngàn gồm các khu vực: Xã Bình Sơn; Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Tám Ngàn, một phần ấp Mũi Tàu, một phần ấp Hợp Thành thuộc xã Bình Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

07/01/2022

7:30 - 12:30

Ấp Kim Qui, xã Vân Khánh, huyện An Minh

07/01/2022

7:30 - 17:00

Ấp 8 II xã Thuận Hòa, huyện An Minh

07/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp Kim Qui, xã Vân Khánh, huyện An Minh

08/01/2022

7:30 - 12:30

Ấp Ngọc Thành, xã Vân Khánh Đông; Thuận Hòa, huyện An Minh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

07/01/2022

8:30 - 11:00

Một phần ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

08/01/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

09/01/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

07/01/2022

9:00 - 10:00

Kinh Chằng Bè, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

09/01/2022

8:00 - 10:00

Đoạn từ phòng khám Tâm Khang đến Honda Gia Lâm đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

09/01/2022

8:00 - 16:00

Ấp Kinh Vĩnh Lộc 1, xã Tân Thuận. Đường Quản Trọng Linh KP Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

07/01/2022

8:00 - 11:00

Kinh Trà Ke, xã Thạnh Hòa

07/01/2022

13:00 - 17:00

Kinh Mò Om, xã Thạnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

07/01/2022

7:30 - 14:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

  

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

07/01/2022

8:00 - 10:00

KP Hòa Lập, TT Kiên Lương; Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

07/01/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP Lò Bom, TT.Kiên Lương; một phần ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương