Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

14/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Chu Văn An

15/01/2022

7:00 - 18:00

Một phần đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/01/2022

7:30 - 11:30

Ấp Xà Xiêm, xã Bình An

14/01/2022

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Thuận I, xã Mong Thọ A; Ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa

14/01/2022

13:00 - 16:30

Ấp Xà Xiêm, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

15/01/2022

8:00 - 17:00

KP 3 phường Pháo Đài, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

16/01/2022

8:00 - 17:00

KP 3, 4 phường Bình San; KP 3, 4, 5 phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

14/01/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (khu vực dọc 2 bên kinh Bình Giang 2)

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

14/01/2022

7:30 - 12:30

Ấp Xẽo Quao, xã Thuận Hòa, huyện An Minh

14/01/2022

8:00 - 13:00

Ấp 9 Chợ, xã Đông Hòa, huyện An Minh

14/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp Xẽo Quao, xã Thuận Hòa, huyện An Minh

15/01/2022

7:30 - 13:30

Ấp Bần B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh

15/01/2022

7:30 - 17:00

Xã Đông Thạnh; Tân Thạnh, huyện An Minh

15/01/2022

8:00 - 13:00

Xã Vân Khánh; Vân Khánh Đông, huyện An Minh

15/01/2022

14:00 - 17:00

Ấp Bần B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh

16/01/2022

8:00 - 10:00

Xã Đông Thạnh; Xã Đông Hưng; Xã Vân Khánh; Xã Vân Khánh Tây; Thị trấn Thứ 11, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

14/01/2022

8:00 - 17:00

Một phần khu phố 10, phường Dương Đông

14/01/2022

13:30 - 15:30

Xã Cửa Cạn; xã Gành Dầu

14/01/2022

15:30 - 17:00

Một phần khu phố 10, phường Dương Đông

15/01/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

14/01/2022

8:00 - 11:00

Đoạn 2000 kinh 3, xã Vĩnh Thuận

14/01/2022

8:00 - 14:00

Khu vực cầu trắng, xã Vĩnh Bình Bắc

14/01/2022

11:00 - 14:00

Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, Xẻo Gia; Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

14/01/2022

13:00 - 16:00

Đoạn 6000 kinh 3, xã Vĩnh Thuận

15/01/2022

8:00 - 10:00

Đoạn 7000 đến 8000 kinh 3, xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

15/01/2022

7:30 - 17:00

Ấp Minh Hòa, Minh Hưng, xã Minh Hòa; Ấp Ngã Bát, Giồng Đá, Cây Chôm, khu dân cư Bàn Thạch, xã Bàn Thạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

14/01/2022

8:00 - 11:00

Trạm khu nuôi tôm Phước An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

14/01/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

14/01/2022

9:00 - 10:30

Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

14/01/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

14/01/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

14/01/2022

16:00 - 17:00

Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương