Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

15/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Mạc Cửu tuyến 474RG

16/5/2022

7:00 - 11:00

Đường Bùi Viện, khu DCVL Vĩnh Lợi, kênh Rọc Lá

16/5/2022

7:00 - 17:00

Đường Nguyễn Văn Kiến, phường Vĩnh Quang; Hẻm 466 đường Nguyễn Trung Trực; Đường Bùi Viện, Nguyễn Biểu; Một phần đường Nguyễn An Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/5/2022

7:30 - 18:00

Ấp Hòa Phước, xã Thạnh Lộc

16/5/2022

7:30 - 17:00

Toàn bộ trạm nước đá Phương Bình

17/5/2022

7:30 - 8:30

Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành

17/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa

17/5/2022

8:00 - 10:00

Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành

17/5/2022

13:00 - 14:00

Ấp Tân Bình, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành

17/5/2022

13:00 - 16:00

Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

16/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần kênh Đập Đá

17/5/2022

8:00 - 17:30

Ấp Tân Thạnh, ấp Tân Hưng, ấp Thạnh Lộc

17/5/2022

8:00 - 17:30

Ấp Thạnh Đông, ấp Đông Thái, ấp Đông Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

16/5/2022

8:00 - 17:00

CDC Đầm Chích xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

17/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Sư Nam TT Hòn Đất (đoạn dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ cầu Lình Huỳnh đến Trường THCS Thị Trấn 2)

17/5/2022

10:00 - 11:30

Tổ 2 ấp số 8 xã Sơn Kiên

17/5/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên (khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

15/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Đường Bào, xã Dương Tơ; một phần phường An Thới

16/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

16/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

17/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn; Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

17/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

17/5/2022

7:00 - 13:00

Xã Đông Yên; khu phố 5 thị trấn Thứ 3, huyện An Biên

17/5/2022

7:00 - 17:00

Quốc lộ 63 (từ chợ thứ 7 đến Cơi 5), một phần xã Đông Thái, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

15/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đập Đá 1, Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong. Kinh 13, kinh 11, kinh 9, kinh Hạt, xã Vĩnh Thuận

17/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

15/5/2022

8:00 - 16:00

Từ UBND xã Ngọc Hòa, Xẻo Mây, Sông Củ đến ngã 4 Ông Dèo - thuộc xã Hòa Thuận, xã Ngọc Hòa

16/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

17/5/2022

7:30 - 17:30

Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình