Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

12/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc

13/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/10/2021

7:30 - 8:30

Trạm Lâm Thành Khang

15/10/2021

7:30 - 16:30

Ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc

15/10/2021

8:30 - 9:30

Trạm Vinh Huy Phát

15/10/2021

9:30 - 10:30

Trạm Tô Thiên Long, Tô Thiên Long 1

15/10/2021

10:30 - 11:30

Trạm Đoàn Việt Vân Anh

15/10/2021

11:30 - 12:30

Trạm Cty TNHH Nam Quốc

15/10/2021

12:30 - 13:30

Trạm Cty Lê Trung, ấp Minh Long, xã Minh Hòa

16/10/2021

8:00 - 13:30

Một phần KP Minh Phú, TT Minh Lương

18/10/2021

8:30 - 11:30

Một phần ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

18/10/2021

11:30 - 15:30

Một phần ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

14/10/2021

8:00 - 17:00

Xã Thạnh Trị (trừ ấp Đông Thọ). Ấp Kênh 7A, ấp Kênh 7B, ấp Thạnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

18/10/2021

8:30 - 10:30

Một phần xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

14/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bến Đá, xã Thổ Sơn

15/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn (cụm dân cư Sóc Sơn)

15/10/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực Kinh Sóc)

15/10/2021

15:00 - 17:00

Một phần ấp Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực Kinh Sóc)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

15/10/2021

8:00 - 10:00

Một phần xã Hàm Ninh

15/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Hàm Ninh

15/10/2021

13:30 - 15:00

Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

15/10/2021

15:00 - 16:30

Một phần xã Hàm Ninh

17/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn; toàn bộ xã Gành Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

14/10/2021

8:00 - 8:30

Khu vực từ trạm điện đến cầu kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn, khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

14/10/2021

8:00 - 15:30

Kinh 500, kinh 1 xã Tân Thuận

14/10/2021

15:00 - 15:30

Khu vực từ trạm điện đến cầu kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn, khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

18/10/2021

8:00 - 12:30

Kinh Hai Hảng xã Vĩnh Phong; Kinh 11 xã Vĩnh Thuận

18/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

13/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bến Nhứt, Xẻo Vịnh, Gổ Vàm, xã Long Thạnh

13/10/2021

8:00 - 17:00

Khu vực ngã tư Ông Dèo, xã Hòa Thuận

14/10/2021

8:00 - 14:00

Cống Ba Thiện; Nhà máy nước, xã Long Thạnh

15/10/2021

8:00 - 15:00

Kinh Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc; Dọc theo sông Cái Bé, các kinh trên sông Cái Bé, xã Hòa Thuận và Ngọc Hòa

15/10/2021

8:00 - 17:00

Khu vực đầu kinh Đường láng - 2 bên sông, xã Hòa Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

17/10/2021

7:30 - 17:00

Toàn xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Một phần xã Định An, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam