Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

18/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Định; Kênh ấp Chiến Lược

19/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Thái Học, Ngô Quyền; Kênh Giày Heo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/7/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B

19/7/2022

7:30 - 11:00

Ấp Hoà Phước, xã Thạnh Lộc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

17/7/2022

7:30 - 11:00

Một phần xã Nam Thái Sơn (khu vực 2 bên kinh Nam Thái; lộ đan, lộ nhựa từ kinh 4 đến giáp ranh An Giang)

17/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Nam Thái Sơn (khu vực 2 bên kinh Nam Thái; lộ đan, lộ nhựa từ kinh 4 đến giáp ranh An Giang)

19/7/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên (dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ trụ sở ấp Vàm Răng đến cầu số 5)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

17/7/2022

18:30 - 23:30

Một phần phường Dương Đông; một phần xã Cửa Dương

18/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; Một phần phường An Thới

18/7/2022

8:30 - 11:30

Một phần KP 6, KP 9, KP 10 phường Dương Đông

18/7/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Bến Tràm, xã Dương Tơ

18/7/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP 10 phường Dương Đông

18/7/2022

18:30 - 23:30

Một phần phường Dương Đông; một phần xã Cửa Cạn

19/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 1 phường Dương Đông; Một phần xã Hàm Ninh

19/7/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Hàm Ninh; Một phần phường An Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

18/7/2022

13:00 - 17:00

Khu vực từ 4000 đến 8000 kinh 1 xã Tân Thuận

19/7/2022

8:30 - 11:00

Ấp Cái Nhum, Cái Chanh, xã Phong Đông

19/7/2022

8:30 - 12:00

Một phần ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

19/7/2022

8:30 - 15:00

Kinh Xã Đại, xã Bình Minh

19/7/2022

14:00 - 15:30

Kinh 80 Thước, Chệt Xị, xã Vĩnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

18/7/2022

7:00 - 17:00

Đoạn từ bến xe Giồng riềng dọc lộ nhựa đến UBND xã Long Thạnh, ấp Xẻo Chác, một phần ấp Bến Nhứt, một phần ấp Đồng Tràm, nhà máy nước Bến Nhứt thuộc một phần Thị trấn và một phần xã Long Thạnh

18/7/2022

7:30 - 12:00

Một phần kinh Gổ Lộ, xã Long Thạnh