Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

19/11/2022

7:00 - 17:30

KP 1 phường Pháo Đài; KP 2, 5 phường Bình San; phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

18/11/2022

7:30 - 11:00

DNTN Hồng Phúc, DNTN Long Hồ

20/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn; một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình (KV 2 bên kinh Vạn Thanh & dọc 2 bên đê Quốc Phòng từ cống Vạn Thanh đến cống Rạch Phốc)

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

19/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Đông Hòa; xã Thuận Hòa, huyện An Minh

20/11/2022

7:30 - 16:30

Xã Đông Hưng A, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

18/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông; một phần xã Dương Tơ

18/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

19/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 8 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

19/11/2022

7:00 - 17:00

Xã Hưng Yên; Tây Yên; Tây Yên A, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

18/11/2022

8:00 - 17:00

Kinh Sông Cũ, xã Vĩnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

18/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cây Bàng, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

19/11/2022

7:30 - 11:00

Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

18/11/2022

20:00 - 22:00

Toàn bộ TT Kiên Lương; toàn bộ xã Hòa Điền; xã Kiên Bình; toàn bộ xã Bình An; xã Bình Trị; xã Sơn Hải; xã Hòn Nghệ; một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị; một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa; một phần ấp Đồng Cớ, xã Vĩnh Phú; một phần ấp Tà Ten, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

19/11/2022

17:00 - 19:00

Một phần xã Bình An; một phần xã Bình Trị; toàn bộ xã Hòa Điền; một phần KP Là Bom, Cư Xá, TT Kiên Lương; một phần xã Kiên Bình; một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú; một phần ấp Tà Ten, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành