Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

16/9/2021

8:00 - 10:00

Đường Quang Trung, khu TĐC Vĩnh Quang, khu Cầu Suối, phường Vĩnh Quang

20/9/2021

9:00 - 14:00

Một phấn ấp Phú Hòa, xã Phi Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/9/2021

7:30 - 11:00

Kinh 5 Ranh, xã Mong Thọ A

16/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Hòa Thuận II, xã Mong Thọ A

20/9/2021

7:30 - 9:30

Trạm Nguyệt Anh

20/9/2021

7:30 - 11:00

Một phần ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

20/9/2021

9:30 - 13:30

Trạm bơm Bà Mì

20/9/2021

11:30 - 15:30

Trạm bơm Thạnh Hòa 1

20/9/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

20/9/2021

15:30 - 17:00

Trạm HTX Hòa Thuận 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

15/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

15/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần khu phố 1, một phần khu phố 2 phường Dương Đông

15/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần ấp Đá, Suối Mây, xã Dương Tơ

15/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

15/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần khu phố 7, phường Dương Đông

16/9/2021

8:30 - 14:00

Một phần ấp Bãi Bỗn, xã Bãi Thơm

17/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Cây Thông ngoài, xã Cửa Dương

20/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần khu phố 5, phường Dương Đông. Một phần khu phố 8 phường An Thới

20/9/2021

10:00 - 11:30

Một phần khu phố 5, phường Dương Đông

20/9/2021

15:00 - 16:30

Một phần xã Cửa Dương; một phần xã Bãi Thơm

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

18/9/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Đông Thái và KP 2, 3 TT Thứ 3, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

15/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

15/9/2021

10:00 - 12:00

Một phần ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

15/9/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

16/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần đường Mai Thành Tâm KP Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận

16/9/2021

10:00 - 12:00

Kinh Cả Chợ, xã Bình Minh

16/9/2021

13:00 - 14:00

Kinh Cả Chợ, xã Bình Minh

17/9/2021

8:00 - 10:00

Kinh Phủ Nhật, xã Vĩnh Bình Nam

17/9/2021

8:00 - 12:00

Khu vực 4000 Kinh 1, xã Tân Thuận

17/9/2021

10:00 - 12:00

Kinh Đồng Năng, xã Vĩnh Bình Nam

17/9/2021

13:00 - 14:00

Kinh Ông Bang, xã Vĩnh Bình Nam

20/9/2021

9:00 - 15:00

Khu vực từ 1000 đến 5000 Kinh 9 xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

14/9/2021

8:00 - 13:00

Kinh Bầu Cổng, xã Hòa Hưng

14/9/2021

8:00 - 14:00

Cống Ba Thiện, xã Long Thạnh

14/9/2021

13:00 - 16:00

Một phần kinh Xẻo Mây, xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận

15/9/2021

7:30 - 17:00

Khu vực ngã 4 Ông Dèo, xã Hòa Thuận

20/9/2021

8:00 - 12:00

Kinh Bông Súng, khu phố 6 Thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

14/9/2021

7:30 - 13:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

15/9/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Định An

16/9/2021

8:00 - 10:00

Toàn xã Vĩnh Phước A

17/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thắng