Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

19/6/2022

7:00 - 14:00

Một phần đường Chi Lăng; một phần đường Mậu Thân

20/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Trần Khánh Dư; một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

21/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Sương Nguyệt Ánh; một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/6/2022

7:30 - 15:00

Ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A

20/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp An Thành, xã Bình An

21/6/2022

7:00 - 18:00

Ấp Phước Lợi, Phước Hòa, xã Mong Thọ B; Ấp Hòa Phước, Thạnh Hòa, xã Thạnh Lộc; Toàn bộ xã Thạnh Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

19/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

20/6/2022

7:30 - 17:30

Ấp Xoa Ảo, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

20/6/2022

8:30 - 11:00

Trạm bơm nông nghiệp 1 xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

20/6/2022

13:30 - 16:00

Khu vực kinh Núi đồng, ấp Xoa Ảo, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

21/6/2022

7:30 - 17:30

KP Thạch Động, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

21/6/2022

8:00 - 11:00

KP Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

19/6/2022

7:30 - 17:00

Xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ ấp Kiên Hảo thuộc KV kinh Kiên Hảo)

21/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Sơn Thuận, xã Mỹ Thuận (khu vực kinh 1)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

19/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 12, phường Dương Đông, TP Phú Quốc

20/6/2022

8:30 - 10:30

KV Cầu Sấu, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

20/6/2022

9:30 - 15:30

Một phần KP 7 phường Dương Đông; Một phần xã Dương Tơ

21/6/2022

8:00 - 17:00

KP 4 phường An Thới; KP 6, 9, 10 phường Dương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

19/6/2022

8:00 - 10:00

Đường Mai Văn Trương, đoạn từ chợ Bách Hóa đến nha khoa Thanh An, và khu vực UBND TT Vĩnh Thuận

20/6/2022

8:00 - 10:00

KV 1000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

20/6/2022

10:00 - 12:00

KV 2000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

20/6/2022

11:00 - 13:00

KV từ công viên 1/5 đến trường THPT Vĩnh Thuận đường Võ Văn Kiệt, KP Vĩnh Đông 2, TT Vĩnh Thuận

20/6/2022

13:00 - 15:00

KV 4000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

20/6/2022

15:00 - 17:00

KV 5000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

21/6/2022

8:00 - 11:00

Kinh 3 xã Vĩnh Thuận

21/6/2022

8:00 - 13:00

Kinh Đòn Dong, Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

21/6/2022

7:00 - 17:00

Kinh Hai Chựng, xã Bàn Tân Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

19/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Thới Quản

21/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phước B

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

21/6/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Tân Thạnh, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

21/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình; Một ấp T5 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành