Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

6/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Cao Thắng, Lê Quý Đôn, Phan Đăng Lưu

7/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/6/2022

7:30 - 18:00

Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

7/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Kênh 10A; Một phần ấp Đông Phước; Một phần KP Đông An; Nhà thờ Tân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

6/6/2022

7:30 - 17:30

Khu vực mương đào, lộ mới mương đào, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

7/6/2022

7:30 - 17:30

Phường Tô Châu, TP Hà Tiên

7/6/2022

8:00 - 11:00

Khu vực vườn cao su, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

5/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Hòn Sóc, một phần ấp Hòn Quéo, một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn (Tỉnh lộ 969 từ ngã 3 Hòn Sóc đến ngã 3 trụ sở UBND xã Thổ Sơn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

6/6/2022

8:30 - 10:30

Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

7/6/2022

7:30 - 17:00

Xã Hàm Ninh; Bãi Thơm; Hòn Thơm; Phường An Thới; một phần xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

6/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Kinh Dài, Rạch Cóc, xã Tây Yên, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

6/6/2022

9:00 - 11:00

Kinh Một Hảng, xã Vĩnh Phong

7/6/2022

8:00 - 11:00

Kinh Cái Nhum, xã Phong Đông

7/6/2022

12:00 - 15:00

Kinh Cái Nhum, xã Phong Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

5/6/2022

8:00 - 15:00

Toàn xã Vĩnh Tuy; Vĩnh Thắng; Vĩnh Phước A