Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

21/11/2021

6:30 - 18:00

Đường Mạc Cửu, đường Võ Thị Sáu

22/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/11/2021

7:30 - 9:30

Một phần ấp Gò Đất, xã Bình An

19/11/2021

10:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa

22/11/2021

0:00 - 8:30

Ấp Hòa Thuận, xã Mong Thọ A

22/11/2021

7:00 - 18:00

Ấp Phước Lợi, Phước Hòa, xã Mong Thọ B; Toàn bộ xã Giục Tượng

22/11/2021

8:30 - 10:30

Ấp Gò Đất, xã Mong Thọ A

22/11/2021

9:30 - 15:30

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Lộc

22/11/2021

13:00 - 15:00

Ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

20/11/2021

8:00 - 17:00

Xã Tân Hội; xã Tân Thành

21/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tàu Hơi A; Một phần ấp Đông Thọ B; Một phần ấp Đá Nổi A; Một phần ấp Đá Nổi B

21/11/2021

8:00 - 17:00

Kênh 10, một phần kênh Mới

22/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Trị; Một phần ấp Thạnh An 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

19/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần KP 3, 4 phường Bình San, Đông Hồ, TP hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

17/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Giàn Gừa, xã Sơn Bình

17/11/2021

9:00 - 10:00

Một phần ấp Mương Kinh A, xã Sơn Bình

17/11/2021

10:00 - 11:00

Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình

17/11/2021

13:00 - 14:30

Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn (khu vực từ cầu Vạn Thanh đến cống Vạn Thanh)

17/11/2021

14:30 - 16:00

Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn (khu vực từ cầu Vạn Thanh đến cống Vạn Thanh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

20/11/2021

7:30 - 10:30

Một phần khu phố 5, 12 phường Dương Đông

20/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 7 phường Dương Đông; một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

20/11/2021

8:30 - 10:30

Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương

21/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn

22/11/2021

8:00 - 10:00

Khu phố 2 phường An Thới

22/11/2021

13:30 - 16:00

Khu phố 4 phường An Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

21/11/2021

7:00 - 17:00

Thị trấn Thứ 3, xã Tây Yên, Tây Yên A, huyện An Biên; Thị trấn Thứ 3, xã Hưng Yên, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

19/11/2021

8:00 - 17:00

Khu vực từ trường THCS Thị Trấn đến cống Bà Đầm, đường Phan Văn Bảy KP Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông, xã Phong Đông. Một phần ấp Hòa Thành, Bình Phong, Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam

22/11/2021

13:00 - 17:00

Khu vực kinh 14 xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

19/11/2021

8:00 - 11:00

Khu vực kinh Cà Lỳ, xã Ngọc Chúc

19/11/2021

11:00 - 15:00

Một phần sông Cái Bé, xã Ngọc Chúc

20/11/2021

7:30 - 17:30

Đoạn từ cầu Chữ Y dọc phía bên lộ nhỏ đến xã Long Thạnh

22/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần kinh KH6 xã Thạnh Lộc

22/11/2021

11:00 - 15:00

Một phần kinh KH6 xã Thạnh Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

20/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Định Hòa

20/11/2021

13:30 - 17:00

Một phần xã Định Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

19/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần Tân Điền, xã Hòa Điền; Một phần ấp Kinh 9 xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Một phần xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

19/11/2021

8:00 - 10:00

Toàn bộ xã Dương Hòa (trừ một phần ấp Tà Săng)

22/11/2021

7:30 - 18:00

Một phần ấp Kinh 1, toàn bộ ấp Hòa Lạc, Tân Điền, xã Hòa Điền; Một phần ấp Cống Tre, toàn bộ ấp Kiên Thanh, Kinh 9, xã Kiên Bình. Một phần xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành